Materialen en klimaat

Materialen en energie zijn twee zijden van dezelfde medaille: materialen ontginnen, transporteren en er goederen van maken heeft een hoge energiekost die zich vertaalt in CO2-uitstoot. De circulaire economie levert dus een deel van het antwoord op het klimaatprobleem.

Eind 2015 werd in Parijs het Klimaatakkoord gesloten. In dat akkoord hebben 195 landen zich ertoe verbonden de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius, met het streven deze tot anderhalve graad te beperken. 

De klimaatuitdaging wordt vaak herleid tot een energieprobleem. Volgens die visie kunnen we het probleem dan ook oplossen door de vraag naar energie te beperken en door de aanmaak van energie te ‘vergroenen’. 

Maar vandaag weten we dat de hoge energiebehoeftes voor een groot deel veroorzaakt worden door de manier waarop we met materialen omspringen. Eerste verkennende berekeningen op basis van gegevens uit de energiebalans Vlaanderen1 voor 2014 tonen aan dat ruim 2/3 van het bruto binnenlands energieverbruik in Vlaanderen toegekend kan worden aan materiaalgerelateerde activiteiten. 

Door de sterke band tussen materialen en klimaat kan de circulaire ecomie twee vliegen in één klap vangen: schaarse grondstoffen beter benutten en tegelijk grote hoeveelheden CO2-uitstoot vermijden.

circulaire economie en het klimaat

Deze grafiek downloaden >