Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

NPirriK

Betere bemestingsproducten

Het project NPirriK produceert gedroogde meststofkorrels met een verhoogde stikstof-fosforverhouding, wat de plantengroei bevordert, en irrigatiewater voor de omliggende landbouwpercelen, met daarin stikstof en kalium.

Als organisch-biologisch materiaal wordt afgebroken door vergisting, resulteert dat in biogas en in een ruw digestaat (restproduct). Met NPirriK introduceert Arbio nieuwe nabewerkingen van dit digestaat, die een maximale hoeveelheid vocht uit het restproduct halen, met een minimaal verlies aan stikstof. Een slimme scheiding en filtering van de digestaatfracties leidt uiteindelijk tot een concentraat dat hergebruikt kan worden voor het maken van meststofkorrels met een significant hogere stikstof-fosforverhouding. Dit product sluit qua bemestingsnormen en ook commercieel beter aan bij de behoeften van tuinders en landbouwers. Het filtraat kan worden gebruikt als irrigatiewater.

Digestaatproducten worden lokaal vervaardigd uit biomassareststromen, waardevolle grondstoffen en hernieuwbare bronnen van materialen. Zo dragen ze onder meer bij aan de vervanging van schaarse grondstoffen.

Photo by elizabeth lies on Unsplash

Arbio BVBA

Partners Turbin, Agri-fert, Bodemkundige Dienst van België, Dorset GM

Thema's Call 2017 ›

Sectoren Bio-massa › Water ›