PROJECTCALLS
FAQ: VAAK GESTELDE VRAGEN

FAQ's gerichte call circulaire bouw en circulaire voedselketen

Hieronder staan lijsten van vragen en antwoorden voor de gerichte call bouw en de gerichte call voedselketen. 

Mogen investeringen ingebracht worden als kosten?

Ja. Investeringen mogen ingebracht worden als projectkosten, in zoverre ze direct relevant zijn voor dit project en geen deel uitmaken van de normale investeringen die de initiatiefnemer moet doen in zijn normale bedrijfsvoering. De uitsluitende relevantie voor dit project dient te worden aangetoond. Enkel de afschrijvingskosten gedurende de gebruiksduur van het project worden ingebracht. Voor BTW-plichtige deelnemers aanvaarden we de kosten exclusief BTW.

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht