PROJECTCALLS
FAQ: VAAK GESTELDE VRAGEN

FAQ's gerichte call circulaire bouw en circulaire voedselketen

Hieronder staan lijsten van vragen en antwoorden voor de gerichte call bouw en de gerichte call voedselketen. 

Moeten alle projectpartners een kostenverantwoording indienen op het einde van het project?

Ja. Alle projectpartners moeten elk hun kostenverantwoording opmaken. Er wordt hiervoor een sjabloon ter beschikking gesteld. Er wordt 1 integraal dossier aan ons overgemaakt. Elke projectpartner krijgt 80% van zijn kosten gesubsidieerd. Wij betalen wel het volledige subsidiebedrag aan de hoofdprojectindiener uit. Om deze over te maken aan uw verschillende projectpartners kunnen zij u een factuur opmaken voor het overeenkomstige subsidiebedrag. Hierop mogen zij u geen BTW aanrekenen omdat het niet gaat om geleverde diensten.

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht