PROJECTCALLS
FAQ: VAAK GESTELDE VRAGEN

FAQ's gerichte call circulaire bouw en circulaire voedselketen

Hieronder staan lijsten van vragen en antwoorden voor de gerichte call bouw en de gerichte call voedselketen. 

Hoe moet de loonkost/dag berekend worden?

Onder jaarlijks loonkost wordt verstaan (I) het loon zoals vermeld onder vak 9 van de fiscale fiche 281.20 en (II) de sociale lasten. Voordelen m.b.t. groepsverzekering/aanvullend pensioen, huisvestingskosten, auto,...worden niet aanvaard als personeelskost vermits deze aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting. Enkel en alleen als deze voordelen belast worden als voordeel alle aard (en aldus vermeld op fiche 281.20) zijn deze aanvaardbaar als personeelskost.

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht