Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Circular meets Biobased

De bio-gebaseerde economie speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Zowel het Vlaamse als het Europese beleid geven de bio-gebaseerde economie een prominente plaats in hun lange termijnstrategie.

Om onze stijgende materiaalbehoefte te kunnen voldoen zal het niet volstaan om onze fossiele economie circulair te maken. Hiervoor zal extra materiaal nodig zijn, dat we zullen moeten halen uit hernieuwbare, biogebaseerde grondstoffen.

De bio-gebaseerde economie speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Zowel het Vlaamse als het Europese beleid geven de bio-gebaseerde economie een prominente plaats in hun langetermijnstrategieën.

Cascades biobased

1. Mee bekend en inzichtelijk maken

Samen met de ‘Interdepartementale Werkgroep Bio-economie’, die meer dan een dozijn overheidsinstanties verenigt, klaart Vlaanderen Circulair de vele linken tussen de bio-economie en de circulaire economie uit. En waar de kansen en goede voorbeelden in Vlaanderen liggen.

Concreet werken we samen aan een aantal communicatieproducten:

  • een longread voor een breed publiek die ingaat op de verhouding tussen de bioeconomie en de circulaire economie;
  • een Reburg-animatiefilmpje dat de biogebaseerde toekomst verbeeldt.
  • verduidelijkende visualisaties en schema's;
  • een blogreeks over praktijkcases op het kruispunt van circulair en biogebaseerd die tonen dat Vlaanderen een koploper is;
  • extra aandacht voor case-studies in onze databank 'Doeners in Vlaanderen'.

2. Onderzoeken

Ook het Steunpunt Circulaire Economie heeft aandacht voor de biogebaseerde economie. Het gebruik van biogebaseerde materialen is één van de cases waarmee de onderzoekers van het steunpunt aan de slag gaan om de theoretische concepten van de verschillende onderzoeksdomeinen op toe te passen.

Meer over de bio(gebaseerde) economie

Een volledig overzicht van het speelveld en de initiatieven in Vlaanderen vind je op: https://www.ewi-vlaanderen.be/onze-opdracht/ondernemende-economie/bio-economie