Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Betergem 2038

Betergem 2038 is een workshopreeks in samenwerking met het Transitienetwerk Middenveld dat een breed publiek kennis laat maken met pistes voor een duurzame, rechtvaardige en circulaire toekomst.

Betergem

Betergem is een workshop, ontwikkeld om burgers te inspireren over een leefbare, duurzame en circulaire toekomst. Het project is een samenwerking tussen TransitieNetwerk Middenveld en Vlaanderen Circulair. Deelnemers verplaatsen zich in hun fantasie naar een volksvergadering van Betergem in het jaar 2038. Daar bespreken ze voor verschillende thema's de toekomstscenario's voor de stad. De thema’s zijn wonen, werken, maakindustrie, geld, consumeren, gezondheid, maar evenzeer aanpasbaar volgens de lokale behoeften. 

De Betergem workshop is voorzien van het nodige werkmateriaal. We werken aan een uitgebreide campagne, een website en een toolkit voor de workshop zelf en kan aangepast worden aan de lokale behoeften. Een getrainde begeleider leidt de workshop in goede banen. De workshop duurt een tweetal uur.

Meer over Betergem >

Opbouw van de workshop

1. Introductie, setting the scene

Deelnemers krijgen eerst een geanimeerde presentatie over hoe de stad van de toekomst eruit ziet. Verschillende –vaak circulaire – trends komen aan bod. Filmpjes van onze tool 'Reburg' ondersteunen mee.

2. Thema-ronde

BetergemDeelnemers kiezen in de eerste ronde een thema en gaan met elkaar in 'thematische burgercommissies' in gesprek over de gevolgen voor het dagelijks leven en de keuzes die ze als stad moeten maken. Hoe gaan we wonen? Hoe raken we aan ons geld? Hoe verloopt ons huishouden? Gaan we nog naar school en hoe dan?...

De bedoeling van de sessie is om met geïnteresseerden actief over de toekomst na te denken en te discussiëren. De discussies worden gefaciliteerd door het aanbod van mogelijke scenario’s per thema en het uiteindelijke participatief verkozen voorstel wordt nadien afgetoetst aan enkele centrale verdiepingsvragen. Die laatste vragen prikkelen de deelnemers om hun ideeën nog wat bij te stellen.

3. Wijk-ronde

Vervolgens vindt er een herindeling van de groep plaats. Elke deelnemer gaat met het toekomstvoorstel van zijn commissie naar zijn wijk. Op wijkniveau worden de verschillende thema’s besproken en samengesmolten tot een globaal toekomstbeeld voor de stad/wijk. Op die manier gebeurt een terugkoppeling op een gedecentraliseerde manier: wijk per wijk komen de deelnemers in contact met het denkwerk rond de verschillende thema's.

4. Verandering

Tenslotte kan een extra ronde ingelast worden, waarin de deelnemers concrete acties formuleren die vandaag al kunnen bijdragen tot de gekozen toekomst.

Meer over Betergem >