SCIFI – Supporting Circular Initiatives in the Film Industry

De film- en mediasector gaat circulair

De audiovisuele sector vormt met meer dan 8 300 VTE en een omzet van meer dan 2 miljard euro een belangrijke creatieve en economische motor in Vlaanderen. Met het SCIFI wil het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) circulaire economie verankeren in de film- en mediasector. Doel is om de brede audiovisuele sector te informeren en te stimuleren om zelf circulair aan de slag te gaan. We richten ons daarbij op zowel filmmakers als vertoners. We werken we concrete pilootprojecten uit, brengen regelmatig een netwerk van vertoners samen, en zetten in op impactmeting. We willen lokaal kringlopen sluiten en alternatieve vormen van consumptie promoten. Daarbij ligt de focus op decorbouw en -inrichting (Kringverhuur), drinkwater (Robinetto en BOXrentals) en evenementen (MOOOV filmfestival). KU Leuven staat in voor de wetenschappelijke ondersteuning en het kwantificeren van de milieuwinst. De projectresultaten vinden een concrete economische toepassing én inspireren de brede audiovisuele sector in Vlaanderen en daarbuiten.

Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)

Partners KU Leuven, De Kringwinkel Antwerpen, De Leiding cvba, BOXrentals bvba, MOOOV

Sectoren