Foodsavers

Circulair aan de slag met voedseloverschotten en nevenstromen in de voedselketen

Voedselverlies en -verspilling komt voor in verschillende schakels van de voedingsketen. In de agro- en voedingsindustrie ontstaan er grote verlies- en nevenstromen, maar ook bij de consument thuis en op het niveau van distributie zijn er verliezen. Slechts een klein deel hiervan wordt momenteel hergebruikt. Er is nog steeds nood aan nieuwe visies en opportuniteiten om de waarde van voedseloverschotten zo hoog mogelijk te houden. Bovendien is voedselverlies bestrijden ook een van de meest kostefficiënte methodes om CO2 uit te sparen.

Met dit project wenst HERW!N het grote aanbod aan overschotten geschikt te houden/maken voor menselijke consumptie en tegelijk meerwaarde te creëren op sociaal en milieuvlak.

Zo willen we sociale-economiebedrijven stimuleren en ondersteunen om nieuwe lekkere producten te maken op basis van overschotten uit de supermarkt en nevenstromen van landbouw- of voedselverwerkende bedrijven. Daarbij zetten we in op een demonstratie van ons reeds ontwikkeld, succesvol businessmodel van de Restjesfabriek. Bedrijven kunnen rekenen op de ondersteuning van experten van HERW!N, CODUCO en VIVES om samen een businessmodel tegen voedselverspilling op te starten en het in de praktijk te testen.

Met dit project richten we ons naar de groeiende markt van duurzaam geproduceerde producten, en spelen we in op het groeiende bewustzijn bij de consument over voedselverspilling. De hele keten wordt meegenomen in deze innovatie: van leveranciers en producenten tot consumenten.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We hebben veel ingezet op communicatie en zo verschillende ketenpartners kunnen bereiken: voedselverwerkende ondernemingen, zowel in de reguliere als in de sociale economie, en een retailer. Ook voedselveilingen werden betrokken.
  2. We hebben nog geen langdurige samenwerking gecreëerd tussen een regulier bedrijf met voedseloverschotten en een sociaal economiebedrijf dat ermee aan de slag gaat. Het verschil in schaal en productieprocessen is vaak nog erg groot, en beide moeten elkaars werking nog beter leren kennen en vertrouwen.
  3. Er ontstond een zijtraject waarbij verschillende sociale-economiebedrijven samenwerkte aan het maken van soep op basis van minimum 50% voedselreststromen, bedoeld voor aankoop door de POD Maatschappelijke Integratie in het kader van de EU-voedselhulp.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Voedseloverschotten zoveel mogelijk voor menselijke consumptie vrijwaren, maakt geen deel uit van de kernactiviteiten van een bedrijf. Zelfs al neemt iemand dit toch ter harte, het blijft de verkoopdienst die het laatste woord heeft. Hier is nog meer tijd en stimulans nodig.
  2. Veel sociale-economiebedrijven willen wel aan de slag met voedseloverschotten, maar hebben koudwatervrees. Er is angst om risico’s te nemen, ze moeten voldoen aan eisen van het FAVV en er zijn niet altijd middelen voor investeringen. Er is ondersteuning nodig, op vlak van productontwikkeling en beleid, maar ook op vlak van risicobeheer.
  3. Momenteel is het vooral de mening van de burger die het probleem van voedseloverschotten onder de aandacht brengt. Een regelgeving die gebruik van voedseloverschotten beloont of stimuleert naarmate de overschotten hoger op de ladder worden aangewend, zou een hele stap vooruit zijn.
  4. Distributieplatformen zouden hun takenpakket kunnen uitbreiden met het ophalen van de overschotten voor verwerking. Op die manier kunnen ze ondersteuning bieden aan de sociale-economiebedrijven die meestal niet logistiek zijn uitgebouwd om overschotten in grote aantallen op te halen.

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Dit project moeten we beschouwen als onderdeel van een evolutie. De resultaten worden gebruikt in een groot Interregproject dat momenteel loopt en waarin VIVES eveneens een partner is.

We blijven in overleg met de supermarktketens om na te gaan of het mogelijk is sociale-economiebedrijven in te schakelen voor het maken van producten op basis van hun overschotten.

We maken tevens deel uit van de Food Waste Alliance, gecoördineerd door FoodWIN. Ook in dat samenwerkingsverband is het de bedoeling meer aandacht te besteden aan samenwerking tussen reguliere en sociale economie op vlak van voedselreststromen.

Gerelateerde cases