Vlaanderen schakelt 6 versnellingen hoger met de circulaire economie

maandag 25 april 2022

100 Vlaamse partners tekenen engagementsverklaring voor circulaire transitie in Vlaanderen

Vlaams ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir, bedrijfsorganisaties, het middenveld en de kenniswereld nemen samen actie om van Vlaanderen een regio zonder afval te maken en extra initiatieven te nemen op vlak van circulaire economie. 100 Vlaamse partners tekenden vandaag een engagementsverklaring waarbij eenieder per domein zich officieel engageert om de circulaire transitie van de Vlaamse economie waar te maken. Het gaat over 6 concrete domeinen: circulair bouwen, innovatie via de bio-economie, circulaire chemie en kunststoffen, meer recyclage en hergebruik in de maakindustrie en minder verspilling in onze voedselketen en waterkringlopen.

In Brussel kwamen vandaag een 560 deelnemers samen voor de Vlaamse ‘Circular State of The Union 2022’. Minister Hilde Crevits zette er de lijnen uit voor de circulaire toekomst van Vlaanderen en riep daarbij op om een versnelling hoger te schakelen in de ambitie om een circulaire economie in Vlaanderen te realiseren tegen 2050.

Vlaams minister Hilde Crevits bevoegd voor Economie en Innovatie brak tijdens het event een lans om niet enkel meer maar vooral ook beter te recycleren: “Vlaanderen zet alles op alles om de circulaire economie een boost te geven. De afhankelijkheid van grondstoffen en materialen is brandend actueel. Het toont het belang van een circulaire economie, waarbij we eigen gebruikte materialen of afval terug omzetten naar nieuwe materialen. Denk aan het maken van bouwtegels uit CO2-uitstoot, bio-afbreekbare plastic uit aardappelschillen of het herstellen van oude toestellen of onderdelen. Vlaanderen heeft heel wat bedrijven, kennisinstellingen en middenveldorganisaties in huis met heel wat expertise, kennis en vooral het nodige engagement! Ik wil vandaag een lans breken om samen nog meer en beter te gaan recycleren. Het moet onze ambitie zijn om tegen 2030 het hergebruik van onze materialen of de recyclage ervan te verdubbelen.Vandaag zijn we al voor 21% circulair in Vlaanderen. Dat cijfer moet omhoog, voor ons milieu, maar ook voor onze onafhankelijkheid van het buitenland en de tewerkstelling in onze economie.”

100 Vlaamse partners schaarden zich vandaag achter de Vlaamse ambitie via de ondertekening van een engagementsverklaring tussen overheid, kennisinstellingen, sociale economie, de industrie, middenveldorganisaties, social profit en financiële wereld. O.a. Boerenbond, de Vlaamse Confederatie Bouw, Agoria, Fedustria, HoGent, Bond Beter Leefmilieu en Herwin ondertekenden de engagementsverklaring. De samenwerking is een belangrijke mijlpaal voor de circulaire economie in Vlaanderen waar Vlaams ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir al fors in investeerden: zo’n 120 miljoen tussen 2019 en 2022aan circulaire innovaties.

De materialenwedloop

Als we al onze gebruiksgoederen, gebouwen, infrastructuur zouden kunnen maken met materialen die we steeds opnieuw kunnen hergebruiken,dan worden we een Vlaanderen zonder afval. Dat, in een notedop, is waar een circulaire economie naar streeft.

"In een circulaire economie winnen we allemaal", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het biedt gigantisch veel mogelijkheden voor de industrie die zich helemaal kan herdenken. En in onze zoektocht naar geschikte grondstoffen worden we minder afhankelijk van stoffen die enkel in het verre buitenland te vinden zijn. Daarbij wint het klimaat en ook onze portefeuille vaart er wel bij. Er is de afgelopen maanden door alle partners hard gewerkt om onze doelstellingen om te zetten in concrete acties. Nu is het zaak om ze één voor één uit te rollen op het terrein. zo zetten we samen de stap richting een Vlaanderen waarin we gebruikte materialen langer in de kringloop kunnen houden door volop te kiezen voor hergebruik, reparaties en recyclage.”

De slag om de grondstoffen woedt in alle hevigheid. Denk maar aan de grote omwenteling die Europa inzet om bijvoorbeeld de afhankelijkheid van gas te verminderen. Of de forse prijsstijgingen van bouwmaterialen. Een circulaire economie is minder onderhevig aan dergelijke risico’s want haalt meer uit de grondstoffen die worden geïmporteerd. Een circulaire economie gaat spaarzaam om met drinkwater en hergebruikt al het andere water. Een circulaire economie bestrijdt ook alle vormen van voedselverlies.

Nu al praktijk

“Die circulaire gedachte is al lang geen theorie meer”, zegt Brigitte Mouligneau, transitiemanager van Vlaanderen Circulair. “Door meer in te zetten op nieuwe businessmodellen zoals huren en delen vermijden we nu al overbodige inzet van materialen. Jeans, gipswanden, bouwstenen, herbruikbare bekers. Het zijn maar enkele voorbeelden van zaken die vandaag in Vlaanderen al volledig circulair worden geproduceerd.100% van het materiaal kan worden hergebruikt om opnieuw hetzelfde soort product te maken.” Tegelijk zijn er innovaties met materialen die voordien als waardeloos werden beschouwd. “Zo wordt isolatiemateriaal gemaakt van gemaaid gras en kan zijn er heel wat nieuwe toepassingen voor appelsienschillen. Dat zijn nog relatief kleine initiatieven maar ze geven goed aan hoe we nieuwe, veilige materialen kunnen maken die bovendien de planeet niet beschadigen. Daar is al een hele nieuwe sector uit ontstaan, die van de bio-economie, waarbij biologische grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen van te maken, ook op grote schaal. Vlaanderen neemt daarin een leidende rol op”, aldus Mouligneau. De vooruitgang in onze regio is trouwens mooi te volgen via de speciaal ontwikkelde Monitor Circulaire Economie die de Vlaamse circulariteit (21%) in kaart brengt met ruim 100 indicatoren.

6 concrete werkagenda’s

Via zes werkagenda’s wordt de ambitie van een circulaire economie concreet omgezet in acties. De werkagenda’s spelen in op zes strategische domeinen voor Vlaanderen, 6 vlakken met ruimte tot verbetering: circulair bouwen, de bio-economie, circulaire chemie en kunststoffen, de maakindustrie, voedselketen en waterkringlopen. Voor elk domein ligt een plan met concrete acties klaar en neemt een sterk publiek-privaat partnerschap de handschoen op.

“Zo werken onze partners uit de bouwsector bijvoorbeeld aan een digitaal paspoort van gebouwen dat de samenstelling van materialen van de gebouwen bevat. Die digitalisering brengt de materialen in kaart en zal helpen om niets verloren te laten gaan. In de maakindustrie liggen dan weer heel wat kansen voor de sociale economie om huishoudtoestellen, ICT-toestellen, e-bikes en batterijen te herstellen en langer in gebruik te houden”, geeft Brigitte Mouligneau van Vlaanderen Circulair nog mee ter illustratie.

Programma: https://vlaanderen-circulair.be/nl/circular-state-of-the-union-2022

Over Vlaanderen Circulair

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen om duurzaam kringlopen te sluiten.
Vlaanderen Circulair - https://vlaanderen-circulair.be
Monitor Circulaire Economie - https://cemonitor.be

Contactgegevens:

Deel dit artikel

 

donderdag 15 december 2022

In een aflopend project bij de zorgorganisaties Zorgband en Curando rond het meten van voedselverliezen, is vastgesteld dat een deel van de bereide voeding, niet wordt geconsumeerd. Zo gaat een gedee…

 

donderdag 15 december 2022

De Vlaamse Overheid zet via voedselhubs actief in op de herverdeling van voedseloverschotten naar mensen in kansarmoede. Om optimaal te werken, moeten die voedselhubs ingebed zijn in een netwerk van …

 

donderdag 15 december 2022

In Vlaanderen produceren supermarkten jaarlijks naar schatting zo’n 48.000 ton eetbare voedselreststromen. 95% hiervan wordt als afval afgevoerd. Toch zijn ze geschikt als voeder voor insecten. Die k…