PROJECTCALLS
FAQ: VAAK GESTELDE VRAGEN

FAQ's gerichte calls

Hieronder staan lijsten van vragen en antwoorden voor de gerichte call bouw, de gerichte call voedselketen en de gerichte call circulaire zorg. 

Moeten alle projectpartners een kostenverantwoording indienen op het einde van het project?

Ja. Alle projectpartners moeten elk hun kostenverantwoording opmaken. Er wordt hiervoor een sjabloon ter beschikking gesteld. Er wordt 1 integraal dossier aan ons overgemaakt. Elke projectpartner krijgt 80% van zijn kosten gesubsidieerd. Wij betalen wel het volledige subsidiebedrag aan de (hoofd)projectindiener uit. Om deze over te maken aan de verschillende projectpartners kunnen zij een factuur opmaken voor het overeenkomstige subsidiebedrag. Hierop mogen zij geen BTW aanrekenen omdat het niet gaat om geleverde diensten.

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht