PROJECTCALLS
FAQ: VAAK GESTELDE VRAGEN

FAQ's gerichte calls

Hieronder staan lijsten van vragen en antwoorden voor de gerichte call bouw, de gerichte call voedselketen en de gerichte call circulaire zorg. 

Mag het project deel uit maken van een project dat reeds subsidies ontvangt via andere kanalen?

Indien je nog gebruik maakt van andere subsidiekanalen, zoals bijvoorbeeld de KMO-portefeuille, om je Open Call project te financieren, mag deze andere subsidie dienen om het stuk 'eigen inbreng' te financieren. De subsidies samen mogen echter het totaal van 200.000 euro niet overschrijden in de afgelopen 3 jaar (zie de-minimis regeling).

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht