PROJECTCALLS
FAQ: VAAK GESTELDE VRAGEN

FAQ's gerichte calls

Hieronder staan lijsten van vragen en antwoorden voor de gerichte call bouw, de gerichte call voedselketen en de gerichte call circulaire zorg. 

Mag de steun ikv de Corona-crisis gecummuleerd worden met de steun die onder de deminimis-regeling valt?

Ja. Door de Coronacrisis heeft de Commissie een bijzondere mededeling aangenomen inzake staatssteun. (beschikbaar op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.NLD&toc=OJ:C:2020:091I:FULL ).
Lidstaten mogen aan ondernemingen rechtstreekse subsidies geven, belastingvoordelen, voorschotten tot 800 000 euro per onderneming. In voetnoot 14 wordt vermeld dat men deze steun mag cumuleren met steun dat onder de de-minimis verordening valt.
In dat geval is er geen sprake van staatsteun, zelfs al overschrijdt de totale steun 200 000 euro (het drempelbedrag van de de-minimis). Maximaal kan er dus met beide regelingen naast elkaar zelfs 1 miljoen euro gegeven worden (800 inzake corona en 200 inzake de-minimis – meer info beschikbaar op https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_570 ).

Naar het FAQ overzicht