PROJECTCALLS
FAQ: VAAK GESTELDE VRAGEN

FAQ's gerichte calls

Hieronder staan lijsten van vragen en antwoorden voor de gerichte call bouw, de gerichte call voedselketen en de gerichte call circulaire zorg. 

Ligt het accent van deze gerichte call op materialen? Kunnen thema's als water, energie, … ook aan bod komen?

Deze call focust inderdaad op het sluiten van de materialenkringloop en dit binnen de bouwsector. Via Urban Mining willen wij opportuniteiten creëren vanuit onze erfenis of het huidige patrimonium, via veranderingsgericht bouwen kijken we naar het toekomstige patrimonium. We kijken daarbij vooral naar systemische knelpunten. Andere maatschappelijke uitdagingen komen daarbij in het plaatje: bijdragen aan het klimaatdebat door het vermijden van energie intensieve productieprocessen, betaalbaar wonen via circulaire business en alternatieve financieringsmodellen, het creëren van open ruimte via alternatieve bouwvormen...

Naar het FAQ overzicht