PROJECTCALLS
FAQ: VAAK GESTELDE VRAGEN

FAQ's gerichte calls

Hieronder staan lijsten van vragen en antwoorden voor de gerichte call bouw, de gerichte call voedselketen en de gerichte call circulaire zorg. 

Kan de looptijd van het project verlengd worden?

Ja. Ingeval je oorspronkelijke projectduur korter dan 24 maanden duurt, kan je nog wel je projectduur verlengen. Je stuurt een gemotiveerde aanvraag tot verlenging naar bouwcall@vlaanderen-circulair.be met vermelding van het projectnummer. Voor de duur van de verlenging wordt nagegaan wanneer uitbetaling van het saldo oorspronkelijk voorzien was. We proberen zo veel mogelijk binnen hetzelfde jaar als voorzien uit te betalen. D.w.z. rekening houden met 3 maanden na einddatum van het project (2 maanden tijd voor de projectindiener om te rapporteren, 1 maand voor team VC om goed te keuren en uitbetaling aan te vragen). Ingeval je oorspronkelijke projectduur reeds 24 maanden bedraagt, zal enkel uitzonderlijk nog een verlenging worden toegestaan (omwille van overmacht bvb. CORONA-crisis).

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht