PROJECTCALLS
FAQ: VAAK GESTELDE VRAGEN

FAQ's gerichte calls

Hieronder staan lijsten van vragen en antwoorden voor de gerichte call bouw, de gerichte call voedselketen en de gerichte call circulaire zorg. 

Is er een verschil tussen projectpartner zijn en in onderaanneming werken?

Ja. Er is een wezenlijk verschil tussen enerzijds een projectpartner die mee het engagement voor het project heeft aangegaan en dus ook een deel eigen inbreng doet in het project. En anderzijds een onderaannemer, waar een projectpartner beroep op doet om diensten te laten leveren. Deze onderaannemer heeft geen engagement ten opzichte van het ingediende projectvoorstel en rekent dus gewoon zijn diensten aan.

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht