PROJECTCALLS
FAQ: VAAK GESTELDE VRAGEN

FAQ's gerichte calls

Hieronder staan lijsten van vragen en antwoorden voor de gerichte call bouw, de gerichte call voedselketen en de gerichte call circulaire zorg. 

(Hoe) Moet er een tijdsregistratie gebeuren?

Voor alle medewerkers van alle partnerorganisaties moet een tijdsregistratie gebeuren van het aantal gewerkte mandagen per werkpakket, zoals vermeld in het plan van aanpak van de projectaanvraag. Deze dient om een kostenverantwoording volgens de richtlijnen op te maken.

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht