PROJECTCALLS
FAQ: VAAK GESTELDE VRAGEN

FAQ's gerichte calls

Hieronder staan lijsten van vragen en antwoorden voor de gerichte call bouw, de gerichte call voedselketen en de gerichte call circulaire zorg. 

Ben ik verplicht tussentijds te rapporteren?

Gedurende de looptijd van het project moeten projectindieners bereid zijn om kennis te delen over leerlessen, voortgang en barrières aan Vlaanderen Circulair, OVAM of de Proeftuin Circulair Bouwen, door minstens tweemaal in de looptijd van het project deel te nemen aan kennisdelingsactiviteiten en zich hierop goed voor te bereiden (door hun resultaten en impact goed op te volgen en te meten; door leerlessen, goede praktijken, barrières onderweg te noteren en te documenteren...).

Naar het FAQ overzicht