Stakeholder-event: hoe maken we de maakindustrie circulair?

De Vlaamse overheid heeft de doelstelling vooropgesteld om tegen 2030 de materiaalvoetafdruk met 30 % te verlagen. Door in te zetten op circulaire strategieën zal de maakindustrie een belangrijke bijdrage leveren tot het verlagen van deze materiaalvoetafdruk-  en dus onze afhankelijkheid van ingevoerde (kritieke) materialen en milieubelasting in het algemeen. De circulaire transitie biedt tegelijk heel wat kansen voor de maakindustrie. Circulair ondernemen is een katalysator voor innovatie, onder meer in productontwerp en businessmodellen. Een circulaire maakindustrie biedt ook kansen op het vlak van tewerkstelling: er ontstaan nieuwe vormen van ondernemerschap en er zullen lokaal verankerde jobs bijkomen, ook voor kansengroepen.

De voordelen van een circulaire maakindustrie zijn ondertussen gekend én we mogen trots zijn op de eerste succesvolle Vlaamse voorbeeldprojecten. Maar hoe zorgen we voor een stroomversnelling in Vlaanderen? In de context van Vlaanderen Circulair, getrokken door de Vlaamse ministers van Economie, Wetenschap en Innovatie en van Omgeving, is een breed partnerschap actief van bedrijven, beleidsmakers, onderzoekers, middenveldspelers en koepelorganisaties.

Dit partnerschap roept iedereen op om op 10 december 2021 deel te nemen aan ons online stakeholderevent. De doelstelling van die dag is om samen met ondernemers, kennisinstellingen, lokale besturen, koepels en maatschappelijke organisaties na te denken over hoe we een aantal ambities kunnen omzetten in concrete acties en projecten die de komende jaren de omslag en opschaling naar een circulaire maakindustrie zullen versnellen.

Omwille van de recente COVID-19 maatregelen, is besloten om het stakelholderevent online te organiseren. Initieel was voorzien het event bij Blue Gate Antwerp te organiseren. 

Nu inschrijven >

PROGRAMMA

Locatie: online  
Timing: 9.00 – 13.00
Taal: Nederlands  

Deel 1: Inspiratiesessie: zo zorgen we voor een opschaling van de circulaire maakindustrie in Vlaanderen 

9.00-9.10 Welkom 

9.10-9.40
Update over de opmaak van de werkagenda circulaire maakindustrie

•    Resultaten voorstudie Möbius/VITO/KU Leuven
•    Voorstelling engagementsverklaring 
•    Voorstelling aankomende VLAIO projectoproepen 

9.40-10.15
Voorstelling transitieagenda & uitvoeringsplan naar een circulaire maakindustrie in Nederland 

Mattheüs Van de Pol, Program Manager Uitvoeringsplan Circulaire Maakindustrie, Ministerie van EZK, Nederland

10.15-10.45
Zo gaan maakbedrijven in Nederland concreet aan de slag – voorstelling CIRCO-aanpak als instrument voor opschaling 

Pieter van Os, Program Manager, CIRCO International 

10.45 – 11.00 Comfort break 

Deel 2:  Actiegericht deel

11.00 – 11.10 Inleiding actiegericht gedeelte
•    Welkom door de trekkers van de waardeketens 
•    Tour de table 

11.10-11.30  Voorstelling van de (prioritaire) werkpaden per waardeketen  

11.30-12.45  Twee workshops voor de waardeketens machines en professionele elektronica en voor consumenten elektronica & ICT: hoe komen we binnen de prioritaire werkpaden voor deze twee waardeketens tot concrete acties we en hoe engageren we ons daarvoor?

12.45 – 13.00 Wrap-up & next steps – opmaak programma per waardeketen door de trekkers 

INSCHRIJVEN
KLANKBORDEVENT 10 DECEMBER 2021

Datum: vrijdag 10 december 2021

Locatie: online

Voeg toe aan kalender

Gerelateerde Events