Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Toekomst voor afgedankte plezierboten

Oude plezierboten worden gerecycleerd

In de tweede helft van de vorige eeuw begon men massaal schepen en pleziervaartuigen te bouwen in polyester in plaats van hout en metaal. Vele van die pleziervaartuigen zijn nu aan het einde van hun levenscyclus en dus rijp voor de sloop. In de buitenlandse pers circuleren zorgwekkende cijfers: van zowat 25.000 schepen in Nederland tot zelfs 50.000 in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk. Maar waar zijn de Vlaamse slooprijpe pleziervaartuigen? En over hoeveel stuks gaat het? Daar hebben we het raden naar, onder meer omdat we in Vlaanderen geen sloperijen hebben die zich toeleggen op deze polyesterschepen.

De recyclagemethodes variëren momenteel van storten en verbranden met energierecuperatie tot inzet in betontoepassingen. Er bestaan nochtans chemische scheidingstechnieken voor het losweken van de glasvezels en de composietmaterialen met het oog op het hergebruik in polyesters. Maar deze methodes zijn duur en hebben een beperkt rendement.

Deze case brengt de problematiek voor Vlaanderen in kaart en moet een aanzet geven tot een duurzame oplossing op lange termijn.

VVW-Nieuwpoort vzw

Partners OVAM - afdeling Afval- en Materialenbeheer

Sectoren Kunststoffen ›