Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

ReDESign

Recycleerbare, duurzame en effectieve signalisatie

ReDESign wil nagaan hoe duurzaam het materiaal is waaruit fysieke dragers voor communicatie, signalisatie en promotie zijn gemaakt.

Tot nu toe werd daar weinig aandacht aan besteed door de bedrijven en openbare instellingen die dit soort communicatiemiddelen gebruiken. Het project wil ook meer circulaire alternatieven aanreiken en toepassen. Voor de realisatie slaan Karakters (als printspecialisten), UGent (als onderzoeksinstelling en proefomgeving) en Stad Gent (als proefomgeving) de handen in elkaar. Het project bekijkt welke materialen vervangen kunnen worden en welke alternatieven er zijn. Daar komen materiaalonderzoek en praktijktesten in een living lab bij kijken. De impact zal worden bestudeerd en de opgedane kennis uitgebreid gedeeld.

Photo by Dmitri Popov on Unsplash

Universiteit Gent

Partners Stadsbestuur Gent, Karakters BVBA,

Thema's Call 2017 ›

Sectoren Kunststoffen › Metalen › Diensten ›