Zero Food Waste Vlaanderen

Een netwerk tegen voedselverlies bouwen

Er bestaan momenteel al veel oplossingen tegen voedselverspilling, maar dat maakt het voor een stadsbestuur, grootkeuken, of andere organisatie soms moeilijk om door de bomen het bos te zien.

Met het project Zero Food Waste Vlaanderen ontwikkelt FoodWIN samen met een aantal partnerorganisaties een vernieuwend samenwerkingsmodel om voedselverlies effectief aan te pakken. We willen daarbij vooral de nadruk leggen op het verbinden van organisaties met de juiste experten en oplossingen, en op het toegankelijker maken van kennis rond het thema voedselverspilling.

Concreet wensen we onszelf te positioneren als centraal aanspreekpunt in de strijd tegen voedselverspilling door events te organiseren en actief deel te nemen aan projecten en overleg. Ook willen we zoveel mogelijk ons netwerk van experts betrekken. We maken van onze positie gebruik om ook onze partners naar voren te schuiven, en het probleem met de juiste oplossing of expert te verbinden. Zo krijgen overheden en organisaties steeds gespecialiseerde ondersteuning om hun activiteiten rond voedselverlies uit te breiden. Verder willen we een vernieuwend samenwerkingsmodel ontwikkelen tussen de leidende actoren onderling. Tot slot willen we de kennis in de strijd tegen voedselverspilling zo toegankelijk mogelijk maken. Daarvoor ontwikkelen we een online zelfevaluatietool.

Download pdf bestand

FoodWIN

Partners Coduco, Komosie (en Schenkingsbeurs), WOWfood, Eatmosphere, Citylab, Rekub, Foodlab & Incubator Proef, Resilia solutions en Level IT

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We organiseerden een eerste Food Waste Fest: een evenement rond voedselverspilling dat veel actoren samenbrengt. Het omvatte een conferentie, een markt waar organisaties oplossingen tegen voedselverspilling konden uitstallen en de uitreiking van de Food Waste Awards.
  2. Doorheen het project konden we veel lokale overheden bereiken die actie willen ondernemen tegen voedselverspilling. Zo hebben we intussen projecten lopen in een 15-tal steden en gemeenten. We zullen ook blijven inzetten op deze belangrijke doelgroep.
  3. We hebben een Food Waste Alliance opgericht. Dat is een innovatief samenwerkingsverband van verschillende experts op het vlak van voedselverspilling. Door die leidende actoren samen te brengen, kunnen we onze impact aanzienlijk vergroten.
  4. We ontwikkelden een online zelfevaluatietool als inspiratie voor wie actie wil ondernemen tegen voedselverspilling. De tool heeft drie onderdelen: een Food Waste Calculator, een Food Waste Journey en een handleiding met best practices en voorbeelden.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Bij de organisatie van het eerste Food Waste Fest hebben we geleerd dat het belangrijk is om op tijd te beginnen plannen. Zo gingen we meteen erna op zoek naar interessante partnerschappen voor de volgende editie, en begonnen we op tijd met de promotie ervan.
  2. De co-creatie van een nieuw samenwerkingsmodel was een grote uitdaging. Samenwerken met zo een heterogene groep organisaties, die elk hun eigen drukke werking hebben, is niet eenvoudig, maar wel uiterst waardevol.
  3. Wie zaait, zal (veel later) oogsten. Doorheen dit project leerden we dat er soms lange wachttijden gepaard gaan met bepaalde beslissingsprocessen bij lokale besturen. We leerden te plannen op lange termijn en niet te panikeren als antwoorden op zich laten wachten.
  4. We ontdekten tijdens dit proces een enorme hoeveelheid mogelijke oplossingen tegen voedselverspilling... Het is een hele uitdaging om deze allemaal samen te brengen en toegankelijk te maken, maar we zullen ons blijven inzetten.
238 Food Waste Fest deelnemers
1.500 Aanwezigen op presentaties
9 Food Waste Alliance partners
1 Handleiding vol inspiratie

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Dankzij Vlaanderen Circulair konden we in 2019 het eerste Food Waste Fest laten plaatsvinden. Daarna was het concept gelanceerd om in de toekomst verder te kunnen, ook zonder projectsubsidie. Dat bewijzen we met de organisatie van het Food Waste Fest 2.020, dat we financieren via partnerschappen.

Doorheen het project konden we enorm veel lokale overheden bereiken. Intussen voeren we projecten uit in een 15-tal steden en gemeenten, en de bedoeling is om deze doelgroep te blijven aanspreken in de toekomst.

Verder willen we blijven inzetten op de ontwikkeling van onze Food Waste Alliance, omdat we geloven dat er zowel bij onze partners als bij de spelers van de voedingsketen nood is aan een dergelijk partnerschap.

Eenmaal de ondersteuning van lokale overheden en grootkeukens geconsolideerd is, kan dit model uitgebreid worden naar andere actoren en sectoren. Hiervoor kijken we vooral naar sectoren waar uitdagingen groot zijn en er nog geen adequate oplossingen bestaan om acties te stimuleren.