WOOD-DESIGN

Duurzaam design met houtige nevenproducten

Met het project WOOD-DESIGN willen BOS+, Flanders DC en Hout Info Bois samenwerkingen initiëren tussen ontwerpers en houtverwerkende bedrijven. Op die manier hopen we ontwerpers meer inzicht te bieden in het houtverwerkingsproces en concrete, alternatieve bestemmingen te laten bedenken voor houtige reststromen. 

We selecteerden vijf houtverwerkende bedrijven die wilden meestappen in het traject, namelijk IDE Woods, Cohout, Bosexploitant Marc Goossens, Thys Hout en Vercruysse. Parallel lanceerden we een oproep naar ontwerpers om mee te werken aan een traject rond duurzaam design, waar eveneens vijf kandidaten werden geselecteerd: NAUWAU, Ellen Comhaire, Studio Plastique, Utilise.objects en Frederik Delbart. 

Na een voortraject, waarin alle bedrijven gezamenlijk werden bezocht en iedereen met elkaars competenties kon kennismaken, werden er duo’s gevormd tussen ontwerpers en bedrijven. Vervolgens kregen ontwerpers en bedrijven de tijd om samen te werken, hun ideeën te ontwikkelen, en uiteindelijk te realiseren. Dit alles gebeurde onder begeleiding van de partners, aan de hand van feedbackmomenten, tussentijdse evaluaties en workshops

Het uiteindelijke doel was de realisatie van een of meerdere producten. Die werden voorgesteld op een slotevent in de Thomas More Hogeschool in Mechelen en via een tentoonstelling tijdens het DesignFestGent. 

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Tijdens een voortraject bezochten de ontwerpers alle bedrijven en konden ze de houtverwerkingsprocessen en afvalstromen van dichtbij bestuderen. Interesses, competenties en mogelijkheden werden besproken, wat de blik van beide partijen aanzienlijk verruimde. 
  2. Het project leidde tot een reeks mooie ontwerpen: ‘+52’ van Studio Plastique, ‘Tranquilitree’ van Ellen Comhaire, ‘The whimsical tree’ en ‘The edges of the tree’ van Frederik Delbart, ‘timbr’ van NAUWAU, ‘populieronderzoek’ en ‘ontwerpen biodiversiteit’ van Utilise.objects. 
  3. We organiseerden een tussentijds event, door de coronapandemie via webinar, met boeiende lezingen van sprekers uit zowel de houtsector als de designsector. Er waren 53 aanwezigen. 
  4. Tijdens het slotevent op de Thomas More campus in Mechelen werden alle ontwerpen voorgesteld. Er vonden ook lezingen plaats van twee keynote sprekers van BOSQ en switchrs. Het vormde een uitgelezen netwerkmoment, met 35 live en 25 digitale aanwezigen. 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Op een paar vernieuwers na was het een uitdaging om de houtsector warm te maken om deel te nemen aan een project zoals WOOD-DESIGN, alsook aan events georganiseerd binnen het project, terwijl ze wel een belangrijke doelgroep vormen in het circulaire verhaal. 
  2. Er komt veel administratie kijken bij de opschaling van een ontwerp: gesprekken met afnemers om het product in productie te brengen en/of te verkopen, allerlei technische controles, onderzoekswerk rond patenten ... 
  3. Het welslagen van een project is sterk afhankelijk van het bereik van een partner en van zijn netwerk en expertisedomein. Daarom is het belangrijk om van bij de start goed na te denken over een communicatieplan en welke organisaties betrekken om het bereik te vergroten. 
  4. Creatieve inzichten kunnen tot heel inspirerende en duurzame resultaten leiden. Het is van groot belang dat dit aangemoedigd wordt, niet alleen financieel maar ook door administratieve ondersteuning en een breed expertisenetwerk. 
64 kandidaat-ontwerpers
200 inschrijvingen online event
84 inschrijvingen slotevent
10 ontwerpen

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

De ontwerpers hebben veel bijgeleerd tijdens dit project: nieuwe kennis over materialen (houtige reststromen), nieuwe technieken om met materialen om te gaan, het duurzaamheidsprincipe, nieuwe partners, organisaties, expertisecentra … Al die kennis, maar ook de ontstane contacten en netwerken met partners en experts, worden meegenomen bij het uitdenken van toekomstige ontwerpen. 

Verder hebben de ontwikkelde ontwerpen zelf een toekomst binnen de designsector. Voor zo goed als alle ontwerpen vinden er gesprekken plaats om ideeën uit te breiden, in productie te brengen en/of te verkopen

Daarnaast voelden een aantal van de houtverwerkende bedrijven zich gestimuleerd om op zoek te gaan naar andere opties voor houtige reststromen. 

WOOD-DESIGN zelf kent voorlopig geen vervolg, maar BOS+ start wel een tweejarig project op met workshops en trajecten, om bedrijven en gemeenten te stimuleren hun (hout)aankoopbeleid te verduurzamen.