WAVE (WAter Vision@fEstivals)

Festivals willen recycleren

Gedurende de zomerperiode vinden er heel wat festivals plaats. Tijdens deze evenementen verbruiken de duizenden festivalgangers en het omkaderend personeel heel wat leidingwater en drinkwater via PET-flessen, én wordt er heel wat afvalwater gecreëerd.

De ervaring leert dat festivalorganisatoren van kleine en middelgrote festivals weinig zicht hebben op hun waterstromen en waterhuishouding. Tegelijk willen organisatoren zich steeds meer inzetten om zich als duurzaam festival te profileren.

Daarom hebben de creatieve geesten van Dranouter Festival, Universiteit Gent, Vlakwa, BOSAQ en Tuincreatie Wouter Igodt het project Water Vision @ fEstivals (WAVE) opgezet. Het doel van dit project is om een beter zicht te krijgen op de waterhuishouding van festivals en hoe we die duurzamer kunnen organiseren.

Concreet willen we de volledige watercyclus van het middelgrote Dranouter festival in kaart brengen. Daarbij focussen we op 6 doelstellingen: een duurzaamheidsscan uitvoeren, de waterhuishouding in kaart brengen, een duurzamer afvalwaterbeheer implementeren, de ruimtelijke indeling optimaliseren voor een efficiëntere watertoevoer en -afvoer, een pilootproject voor de terugwinning van grondstoffen en drinkwater uit urine en een onderzoek naar alternatieven voor PET-flessen en wegwerpbekers.

Met dit project hopen we ook een voorbeeldfunctie in te nemen en een rechtstreekse positieve, duurzame invloed uit te oefenen op het gedrag van festivalgangers en andere festivalorganisatoren.

Download pdf bestand

Folkfestival Dranouter

Partners Universiteit Gent, Tuincreatie Wouter Igodt, BOSAQ, Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We lieten een duurzaamheidsscan uitvoeren door de UGent om zo op vlak van watergebruik, energieverbruik en afvalbeheer de best beschikbare praktijken te identificeren en hiervoor een economische evaluatie te maken.
  2. Om een beter zicht te krijgen op onze waterhuishouding werd een waterscan uitgevoerd die de verschillende waterstromen op het festivalterrein en hun debieten uitgebreid in kaart bracht.
  3. We zijn erin geslaagd festivalgangers ‘Dranouter water’ aan te bieden: regenwater ter plekke gezuiverd door een installatie op zonne-energie. Ook voerden we een succesvol proefproject met recuperatie van nutriënten én drinkbaar water uit afvalwater (urine).
  4. We hebben sterk ingezet op een goede disseminatie, zowel tijdens het festival naar de bezoekers toe, als tijdens overlegmomenten met andere festivalorganisatoren. In de lokale en nationale pers zijn ook verschillende artikels en reportages verschenen.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Wat betreft nutriëntenrecuperatie uit afvalwaterstromen moeten overheden en andere festivalpartners écht aan de slag gaan om een regulerend kader te scheppen. Afvoer en biologische verwerking (waarbij de waarde van meststoffen verloren gaat) moeten een minderwaardig alternatief worden.
  2. De drinkwaterproductie uit alternatieve waterbronnen zou best met regenwater gebeuren (in plaats van grijs water). Dat resulteert in minder energieverbruik, meer constante premium drinkwaterkwaliteit en een minder onderhoudsintensief proces. De buffercapaciteit van hemelwater moet nog hoger.
  3. We hebben de optie van herbruikbare bekers bestudeerd, maar er is nog niet genoeg informatie over de beste stockage- en spoelmethode. De wasstraten hebben nog onvoldoende capaciteit om bekers ter plekke te reinigen. Er is nood aan een grondige economische en ecologische evaluatie van het concept.
  4. De keuze van gerechten geserveerd tijdens het festival heeft een grote invloed op de watervoetafdruk. Het zou goed zijn om hiervan een inventaris op te maken zodanig dat de impact bij toekomstige menuwijzigingen kan begroot worden.
2 Zomers vol proefdemonstraties
680 Consumpties ‘Dranouter water'
8.000 Proevers gezuiverd urinewater

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Het WAVE-project was een groot succes waarbij op korte termijn verschillende innovatieve en disruptieve initiatieven rond decentrale afvalwaterzuivering, drinkwaterzuivering en nutriëntenrecuperatie zijn getest en gedemonstreerd. Bovendien werden de bevindingen maximaal gedeeld met zowel festivalbezoekers als -organisatoren, en met de pers.

Op basis van onze bevindingen tijdens dit project konden we een hele reeks duurzame aanbevelingen naar voren schuiven die Dranouter Festival in de toekomst nog duurzamer moeten maken; een aantal daarvan worden hierboven vermeld.