Voedselverliesscan

Naar een voedingsindustrie die reductie in voedselverspilling uniform meet

Volgens de monitor voedselverlies (2015) gaat in de verwerkende industrie 225.481 ton per jaar verloren. Vlaanderen zette zich als doel dit terug te dringen met 30% tegen 2025 (SDG’s). 

Het meten en opvolgen van voedselverlies is een essentiële hefboom. Meten stelt een bedrijf in staat zelf actie te nemen omdat intern de business case gemaakt wordt en de knelpunten duidelijk worden. Pionierende voedingsbedrijven als alpro (vb -28% vv tov 2018), andere sectoren (vb. grootkeukens) en voorbeelden uit het buitenland (UK, Nederland) tonen dit aan. Echter om voedselverlies meten een common practice te maken, ontbreekt een standaardmethode en begeleiding.

FoodWIN, Flanders Food, ILVO en TGTG zullen daarom een standaardmeetmethode voor voedselverlies ontwikkelen, deze testen in 8 Vlaamse voedingsbedrijven en ze omzetten in een online tool waarmee tegen 2026 minstens 100 bedrijven aan de slag zijn.

FoodWIN, Too Good To Go Belgium BV

Partners Flanders’ FOOD

Sectoren