Urban Biorefinery

Op zoek naar de beste nieuwe oplossingen voor biomassa-afval uit de stad

Steeds meer mensen wonen in steden en dit brengt nieuwe uitdagingen op vlak van afvalbeheer. De nood aan efficiënte ophaling stijgt, maar er zijn ook nieuwe mogelijkheden in logistiek en lokale verwerking. Biomassa-afvalstromen zoals voedselreststromen (3,5 miljoen ton), houtafval (1 miljoen ton) en groenafval (0,7 miljoen ton) vormen een uitdaging om steeds meer hoogwaardige bestemmingen voor te vinden binnen de context van bio en circulaire economie.

Urban Biorefinery (URB) is ons antwoord op de uitdaging van biomassa-afval in de stad. Met onderzoekers, bedrijven, burgers en overheid identificeren we knelpunt-stromen. Teams van ontwerpers, ondernemers en onderzoekers ontwerpen oplossingen via design sprints (dit zijn intensieve, meerdaagse ontwerp-sessies). Daarna ontwikkelen en testen de teams hun idee tijdens een programma van zes maanden. Finaal zijn er twee winnaars: de beste toepassing en het beste nieuwe business model. Voor maximale veranderkracht plannen de projectpartners samen met beide winnaars een pilootproject en voeren dit uit: een boost voor hen en een rijke bron aan praktijklessen.

Gent is de case tijdens URB. We doen een beroep op een ondersteunend netwerk van toonaangevende experts en pioniers. Tijdens en voor het traject, worden geleerde lessen gedeeld rond methodologie en nieuwe oplossingen.

Glimps

Partners Suez R&R Belgium, IVAGO

Sectoren