UPV-Systemen

Producenten nemen verantwoordelijkheid voor producten na gebruik

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) is een strategie die ontworpen werd om de milieu-impact die goederen doorheen hun hele levenscyclus met zich meebrengen, te integreren in de marktprijs van de producten zelf. Als reactie op het probleem van de groeiende afvalberg stippelden verschillende landen een afvalbeleid uit waarin producenten de verantwoordelijkheid dragen voor het ophalen van producten die hun gebruikers niet meer willen, of waarin ze deels instaan voor de financiering van terugname- en recyclagesystemen.

Verschillende organisaties in Vlaanderen verzamelen en recycleren met succes verscheidene afvalstromen. Voorbeelden van Vlaamse UPV-initiatieven zijn Recupel (elektrische en elektronische apparatuur), Bebat (gebruikte batterijen), Recytyre (banden), Fost Plus (huishoudelijk verpakkingsafval), enzovoort.