Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

UNIR

Spuiwater wordt hergebruikt als bemesting

 

 
 

Het project 'UNIR’ van Biogas Bree centraliseert en standaardiseert spuiwater uit de chemische luchtwassers van biogasinstallaties en varkensstallen in Limburg. Het verenigt telers zoals André Schelfhout in een machinering die gebruik maken van een geoptimaliseerde sleepslang en bemesting voor de toediening van het ammoniumsulfaat. Hierdoor kan de herwonnen stikstof als vervanger van geïmporteerde minerale meststof doorbreken en dus de ecologische voetafdruk van stikstof bemesting verlagen.

Er wordt in Vlaanderen vandaag ongeveer 12.000 m³ spuiwater, oftewel circa 500.000 kg N, geproduceerd via chemische of biologische luchtwassers. Deze hoeveelheden nemen jaarlijks toe onder meer door strengere emissienormen. Deze toename van gerecupereerde, hoog werkzame stikstof-en zwavel botst enerzijds op een toenemende mestdruk en gaat anderzijds op paradoxale wijze samen met enorme importhoeveelheden chemische stikstof. De opportuniteit van het lokaal terugwinnen en hergebruiken van stikstof en zwavel onder de vorm van een ammoniumsulfaat, dat geen fosfor bevat, is dan ook evident. Ongeveer drie kwart van het Vlaamse akkerbouwareaal bestaat immers uit percelen gras, maïs, gras + maïs, aardappelen en bieten. Dit zijn gewassen met een relatief hoge tot hoge stikstofbehoefte. Maïs alleen al beslaat 20% van het landbouwareaal in Vlaanderen. Bij uitstek in Noordoost-Limburg wordt zeer veel maïs geteeld en is er dus een aanzienlijk afzetpotentieel van ammoniumsulfaat. UNIR biedt vier circulaire oplossingen.

  1. Een centrale opslag van spuiwater levert een meer homogeen product dat op een meer continue manier beschikbaar is.
  2. De filtratie, door een op maat gemaakt en beproefd filtratiesysteem ter verwijdering onzuiverheden is ontwikkeld voor een betere toepassing.
  3. De geoptimaliseerde rijbemesting via sleepslangetjes is efficiënter en geeft geen bodemschade noch ‘verbranding’ van het gewas.
  4. Het betrekken van zowel telers (via Agropolis en Boerenbond), loonwerkers, als platformorganisaties van biogasinstallaties en mestverwerkers is een belangrijk stap voorwaarts. De lokale landbouwkringlopen worden ontsloten.
 
 

Biogas Bree

Partners Agropolis (VZW Boterakker), André Schelfhout (maïsteler), Bodemkundige Dienst België, Vlaco vzw, Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw, Broekx Landbouw- en grondwerken, Boerenbond

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

 

 
 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

 

 
 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?