UNENDING

Levensduurverlenging van houten fruitkisten door hergebruik, demontage en recyclage

Met het project UNENDING wordt onderzocht hoe de levensduur van houten fruitkisten en hun onderdelen verlengd kan worden. Door hergebruik, herstel en recyclage te implementeren in de hele keten, willen de partners van het project de fruitteeltsector meer circulair maken.

In Vlaanderen worden er naar schatting jaarlijks 8 à 10 miljoen houten fruitkisten gebruikt in de fruitsector. Door hun samenstelling en design is de huidige levensduur van deze kisten echter zeer beperkt en worden ze na gebruik verbrand, in binnen- en buitenland.

De partners van UNENDING willen vanuit een breed partnerschap over de waardeketen heen een verbeterd design, een low-tech demontagesetup en een geoptimaliseerd inzamelingsmodel ontwikkelen om de levensduur van deze kisten, hun onderdelen en hun materialen te verlengen. Tegelijk zal ook de techno-economische haalbaarheid van de verschillende scenario’s van hergebruik, herstel en recyclage van de fruitkisten en hun onderdelen geëvalueerd worden. Die vormen namelijk de basis voor de uitrol van een duurzaam circulair businessmodel op lange termijn. De transitie van het gebruik van de fruitkisten als wegwerpproduct naar een circulair product willen ze zo op grotere schaal verankeren binnen de hele keten van fruitkist producenten, afnemers en gebruikers.

Foto door Dimas Aditya op Unsplash.com

UC Limburg

Partners Jamart, BelOrta, UCLL, Bewel, 37graden, Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties , Depot Roel Vandebeek

Sectoren

Organisaties