Uitwisbare inkten voor circulaire folies

De bedrukking van verpakkingen helemaal heruitvinden

Een aanzienlijk deel van folieverpakkingen worden bedrukt. Denk hierbij aan de folieverpakkingen van pallets maar ook aan de multipacks van drankverpakkingen. Deze bedrukking vernietigt in belangrijke mate de waarde van de verpakkingsfolies (bij recyclage verlaagt de mix van kleuren de waarde van het product). Pogingen om bedrukkingen te bannen lijken moeilijk aangezien “branding” van producten voor de bedrijven heel belangrijk is. Er werden reeds pogingen ondernomen om kunststofverpakkingen te ontinkten. Deze pogingen gebeurden echter op basis van een bestaande situatie, met bestaande inkten en bedrukkingsprocédés. Deze ontinktingsprocessen blijken in de praktijk te duur en verstoren dikwijls ook sterk het recyclageproces. In dit demonstratieproject wil Valipac met een aantal partners in de materiaalketen een andere strategie volgen. Bedoeling is om samen met een inktproducent, een verpakkingsfabrikant een verpakker, een recyclagebedrijf en een afvalinzamelaar te komen tot nieuwe bedrukkingstechnieken die het ontinkten toelaat op een economisch haalbare en niet-belastende wijze.

Valipac

Partners Morssinkhof-Rymoplast bv, Oerlemans Packaging bv, Suez, TOYO Ink ARETS, Wienerberger, Fost Plus vzw

Sectoren