Uit-de-box deelfietsen

Duurzamere mobiliteit dankzij fietsdeelsysteem

Dégage is een burgerorganisatie die particulier kostendelend auto- en fietsdelen aanbiedt in Vlaanderen en Brussel. Alle leden krijgen de hele auto- en fietsvloot ter beschikking aan een vaste kilometervergoeding. In ruil vergoedt Dégage de eigenaars voor de werkelijk gemaakte kosten. Dégage regelt als aanbieder het delen van deze wagens en ontzorgt de eigenaar. Als burgerorganisatie zet de organisatie sterk in op lokale werking. Meer dan 280 auto’s van particulieren worden gedeeld onder 2800 gebruikers.

Met dit deelsysteem streven wij naar een bewuster autogebruik en duurzame mobiliteit. Zo maakt elke gedeelde auto andere auto’s overbodig. Wie geen auto voor de deur heeft staan, gebruikt er minder snel een en zal voor kleine verplaatsingen eerder voor de fiets of het openbaar vervoer kiezen. Dégage betekent dan ook letterlijk ‘uit de weg’.

Naast ons aanbod van deelauto’s wilden we ook een particulier, buurtgericht en kostendelend fietsdeelsysteem op poten zetten, met aandacht voor speciale fietsen (plooifiets, bakfiets, fietskar, tandem ….). Want het spreekt voor zich: ook fietsdelen leidt tot minder autoverplaatsingen.

Na de lancering, de proefperiode en de evaluatie kunnen we met een positief gevoel zeggen dat het project een succes was en dat we het zeker zullen voortzetten.

Download pdf bestand

Dégage!

Partners Binamics

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Er was veel interesse in het fietsaanbod: op 6 maanden tijd werden in Gent 50 kwaliteitsfietsen zo’n 300 maal ontleend. De elektrische bakfiets en longtailfietsen zijn het populairst, vooral voor het vervoeren van kinderen bij vrijetijdsverplaatsingen of om boodschappen te doen.
  2. Het aanbod van deelfietsen bovenop de deelauto’s zorgde zowel voor interesse bij bestaande leden (die aangaven dat ze zonder het fietsaanbod een auto zouden hebben uitgeleend) als bij nieuwe leden, die werden aangetrokken door de speciale fietsen.
  3. Om het gebruiksgemak van alle deelnemers te verbeteren, ontwikkelden we in 2019 ook een Dégage App.
  4. We zetten ook in op disseminatie. Gedurende de proefperiode gingen we graag in andere steden en gemeenten ons project toelichten. We ontwikkelden zelfs een speciale brochure gericht naar gemeenten en steden om hen te ondersteunen bij de opstart van particulier fiets- en autodelen.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Fietsdelen is voor Dégage een relevante aanvulling op het autodelen en vormt een echte meerwaarde. Het fietsaanbod zorgt voor een verschuiving bij de eigen leden: 37% van de fietsverplaatsingen zouden zonder fietsaanbod door een auto uitgevoerd zijn. Daarnaast trekt het aanbod van speciale fietsen nieuwe leden aan.
  2. We moeten nog meer inzetten op communicatie en bekendheid zodat het gebruik per fiets toeneemt en de kosten zeker gedekt worden. Bij fietsdelen is het belangrijk om een aanbod op wijkniveau te hebben en ook zeer lokaal te communiceren. Een mogelijkheid is om fietseigenaars te ondersteunen om het aanbod in hun buurt kenbaar te maken.
  3. Uit de evaluatie bleek dat leden graag een betere, meer gedetailleerde beschrijving van het aanbod fietsen wensen, bijvoorbeeld door foto’s, vermelding van het aantal zitplaatsen bij tandems, het rijbereik van de e-bikes …
  4. Doordat het gebruik van fietsen door hun eigenaars meer ad hoc gebeurt dan bij wagens, moeten we het reservatieproces nog eenvoudiger maken. Een snellere reactietijd, eenvoudige sleuteloverdracht, een zoekfunctie in de app op type vervoermiddel … Hoe vlotter het reservatiesysteem, hoe meer eigenaars en gebruikers zullen instappen in het deelsysteem.
10 wijkavonden om pioniers te zoeken
440 bestaande leden maakten fietsaccount
50 kwaliteitsvolle deelfietsen
300 ontleningen op 6 maanden

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Het fietsdeelsysteem wordt ook na dit project voortgezet. Het aanbod is volwaardig geïntegreerd in de werking van Dégage, zoals bij de infosessies en de communicatie via wijkantennes.

Het is belangrijk dat we voortwerken aan het intensifiëren van het gebruik van de deelfietsen. Dit is nodig om het kostendelend principe van Dégage waar te maken. Met 4 tot 8 ontleningen per fiets per maand, kunnen we de kosten voor eigenaars dekken.

Daarnaast gaan enthousiaste leden van Dégage het systeem in 2020 in andere Vlaamse steden verder uitrollen. Belangrijk hierbij zijn fietseigenaars die deeleconomie genegen zijn en een lokaal aanbod, op wijkniveau, van speciale fietsen voor de leden.