tspelopdewagen: Inclusie circulaire ambassadeur

Circulaire inclusieve koffiebar en spelletjeswinkel

Tspelopdewagen vzw werd opgericht met meerdere doelen voor ogen. Zo willen we met dit project in de eerste plaats een spelletjescafé en inclusieve koffiebar uitbouwen: een plaats waar iedereen zich welkom voelt voor een spelletje, een drankje of een babbel. Binnen dat concept willen we hier personen met een verstandelijke beperking hun eerste stappen laten zetten op de arbeidsmarkt. In die zin willen we graag ook de rol aannemen van een opleidingscentrum, waar personen met een verstandelijke beperking uit de omgeving leren om te werken. Op langere termijn denken we eveneens aan een training voor zelfstandig wonen.

Het pand waarin dit project wordt uitgebouwd, wordt volgens circulaire principes gerenoveerd, en die principes willen we ook meenemen in de manier waarop we de bar uitbaten. Zo zullen we een lokaal netwerk van leveranciers opbouwen, en zetten we alles in om zo weinig mogelijk afval te produceren.

Dit basisconcept willen we op termijn nog uitbreiden met andere circulaire voorbeeldprojecten, zoals een materialenbib voor spelletjes en natuureducatief materiaal, een zadenbib, een ontmoetingsplaats voor workshops en evenementen rond circulaire thema’s …

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We zijn erin geslaagd om een bestaand pand van ruim 200 jaar oud te renoveren tot een energiezuinig gebouw, met een licht en gezellig interieur met zoveel mogelijk hergebruikte materialen, meubilair en toestellen.
  2. Voor de koffiebar zullen we een netwerk opzetten van lokale leveranciers en afnemers, alsook een verbindend netwerk uitbouwen ter ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking binnen een inclusieve setting.
  3. Het pand biedt plaats voor een grote vergaderzaal die we kunnen omvormen tot een klaslokaal in theateropstelling. Die ruimte willen we zo optimaal mogelijk gebruiken en openstellen voor andere initiatieven en vormingen rond circulaire thema’s.
  4. Met dit project willen we inzetten op deeleconomie. Zo zullen we op termijn een materialenbib uitbaten voor spelletjes, natuureducatief materiaal en feestmateriaal. Er zijn ook plannen voor een zadenbib.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Het is belangrijk om door te zetten en te blijven geloven in het goede basisconcept van ons project, zelfs als zaken soms tegenvallen. Zo heeft de coronacrisis heel wat roet in het eten gegooid, maar we geloven in een fijne opstart na de coronamaatregelen.
  2. We hebben beseft dat circulariteit niet noodzakelijk enkel bereikbaar is via één groots idee. De verzameling van vele kleine acties naast elkaar kan een veel groter resultaat geven dan verwacht.
  3. Door de kleine schaal van ons project konden we niet alle vooraf geplande circulaire ideeën uitvoeren. Zo bleek bijvoorbeeld het LAAS- en HAAS-systeem (‘light as a service’ en ‘heat as a service’) moeilijk te realiseren in ons pand.
  4. Het geeft een warm gevoel om te ontdekken dat veel mensen ons concept toegenegen zijn. We stellen veelal positieve verbazing vast als we de gelaagdheid van het project uitleggen.
238 verkochte spelletjes (2020)
58 m3 cellulose in wanden en dak
7.500 Wp zonnepanelen
100% lokale groene stroom

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Omwille van de coronacrisis en de lockdown konden we nog niet effectief starten met de voornaamste activiteit van onze vzw: de uitbating van het café en ontmoetingspunt.

Dit project heeft alvast wel een stevige basis gelegd voor tspelopdewagen als toekomstig toegangspunt voor spelen en genieten, voor training naar inclusieve arbeid en als duurzaam exploitatiepunt waar verschillende basisprincipes van circulair ondernemen bij elkaar komen.