Take Back Chemicals

Chemical leasing - chemicaliën als een dienst

TaBaChem (Take Back Chemicals) combineert de principes van kringloopsluiting en chemische leasing®. Het klassieke verkoopmodel, waarin chemicaliën aangekocht, verbruikt en nadien eventueel teruggenomen worden als afvalstoffen, wordt hierdoor omgevormd tot een nieuw model. In dit leasemodel worden de chemicaliën niet als product, maar als dienst verkocht, waarbij zowel de gebruiker als de leverancier/producent streven naar een minimumgebruik van chemische processen. Zo worden reststromen teruggedrongen en/of als chemieproducten teruggenomen. Een concreet voorbeeld om de werking te verduidelijken: in plaats van bijvoorbeeld chemicaliën aan te schaffen voor het onderhoud van een machine, zou je het reinigen van deze installatie kunnen aankopen.

Take Back Chemicals