Symbiose Project

Matchmaking voor industriële reststromen

SYMBIOSE wil het maximum halen uit de Vlaamse afvalstoffen en reststromen (warmte-uitstoot, infrastructuur, technologie, reserveonderdelen…). Wat voor het ene bedrijf ‘afval’ is, kan voor het andere immers een waardevolle grondstof zijn. SYMBIOSE brengt deze potentiële partners samen.

Momenteel bevat de SYMBIOSE-databank:

  • ca. 475 potentiële synergiën die onderzocht worden door bedrijven, waarvan er verschillende in de eindfase zitten;
  • ca. 235 organisaties;
  • meer dan 1.400 resources (waarvan 15% aangeboden of gezochte technologieën zijn).
  • Een interessant weetje: de economische meerwaarde per gerealiseerde synergie bedraagt gemiddeld € 85.000 per jaar.