SuperInsect

Valorisatie van voedselrestromen uit lokale supermarkten als voeder voor insecten.

In Vlaanderen produceren supermarkten jaarlijks naar schatting zo’n 48.000 ton eetbare voedselreststromen. 95% hiervan wordt als afval afgevoerd. Toch zijn ze geschikt als voeder voor insecten. Die kunnen immers gekweekt worden op een bredere waaier van voedselreststromen. Zo zetten ze laagwaardige voedselreststromen om in hoogwaardige biomassa die gebruikt kan worden voor de productie van voedsel of voeders.

In het project SuperInsect bundelen Buurtsuper.be, Renewi en Thomas More hogeschool de krachten om samen een nieuwe ketensamenwerking op te zetten en zo aan te tonen dat voedselrestromen van supermarkten als voeder voor insecten gebruikt kunnen worden. Deze keten zal bestaan uit (1) supermarkten die selectief voedselrestromen verzamelen, (2) voedselrecyclagebedrijven die er voeders van maken en (3) insectenkwekers die deze voederen aan hun insecten, die vervolgens als voedsel of voeder gebruikt kunnen worden. Aan de hand van een casestudie wordt nagegaan of deze nieuwe keten voor elk van de schakels economisch haalbaar is. Zo tracht dit project voedselreststromen te valoriseren richting voeder en voedsel.

Thomas More Kempen vzw

Partners Renewi NV, Buurtsuper.be vzw, SQUAMA - Black Soldier Fly, Nusect BV

Sectoren

Projectverloop

Lees hier het artikel in VILT van juni 2023: Superinsect