SUDE Piloot!

Innovatieve technologie voor automatische demontage van elektronica krijgt praktijktest

Aan de KU Leuven werd een nieuwe technologie ontwikkeld om elektronica automatisch te demonteren gebruikmakende van artificiële intelligentie (patent in aanvraag). In dit project zal de labo-opstelling van de KU Leuven mobiel gemaakt worden in samenwerking met de Valtech groep voor een industriële piloot bij het bedrijf Galloo. Belangrijke aspecten hierbij zijn de vereiste veiligheidsmaatregelen, en de opleiding van de operatoren. Met dit pilootproject zullen zowel de lerende algoritmes, als de geavanceerde computervisie-systemen getraind worden om met een grotere variëteit aan producten om te gaan.

Innovatieve business modellen zullen geëxploreerd worden, zoals het aanbieden van automatische demontage als een dienst. Naast het automatisch ontmantelen zal ook de herkenning van componenten voor hergebruik onderzocht worden.

Het doel van dit project is om het potentieel voor verdere opschaling demonstreren. Tegelijk is het de bedoeling om de onderzoeksresultaten toegankelijk te maken voor het brede publiek. Zo wilt het consortium aantonen wat het maatschappelijk belang is van dergelijke technologische innovaties.