Stoomnetwerk Ecluse

Bevorderen van duurzaamheid aan de Schelde

Ecluse is een publiek-privaat stoomnetwerk dat processtoom levert aan bedrijven in de Waaslandhaven. Om uit te breiden naar de overkant van de Schelde, zal Ecluse een tunnel onder de Schelde bouwen, tot bij chemiebedrijf Evonik. Daarmee kan het bedrijf elk jaar 100 000 ton CO2 uitsparen én bespaart het fossiele brandstoffen.

Indaver en SLECO zetten ongeveer een miljoen ton afval om in materiaal en energie. ECLUSE (een publiek-private samenwerking tussen diezelfde Indaver en SLECO samen met MLSO, Fineg en Waterlink) is het stoomnetwerk dat de energie van Indaver en SLECO onder de vorm van stoom tot bij de industrie brengt. Omdat Ecluse meer stoom kan leveren dan wat bedrijven in de Waaslandhaven nodig hebben, is er mogelijkheid tot uitbreiding. Door de oversteek te maken naar de rechteroever, wordt 100 000 ton aan CO2-uitstoot vermeden en wordt evenveel aardgas bespaard als het verbruik van 38 000 gezinnen.

Om de uitbreiding mogelijk te maken, zal een nieuwe Scheldetunnel geboord worden waardoor in de toekomst ook andere bedrijven een verbinding kunnen maken met de rechteroever. De leidingentunnel is de ideale oplossing die ervoor zorgt dat beide oevers samen een duurzame, circulaire en klimaatneutrale chemie-industrie kunnen realiseren.

ECLUSE

Partners Indaver, SLECO, MLSO, Fineg, Waterlink

Sectoren

Organisaties