Start2Share

Deelplatform voor bedrijventerreinen

De deeleconomie biedt kansen om bedrijven veel euro’s en CO2 te laten besparen. 50% van de bedrijven zegt bereid te zijn om te delen, maar toch zien we dat er amper wordt gedeeld. Vertrouwen is een belangrijk aspect om bedrijven over de streep te trekken. Door delen te organiseren in de buurt van het bedrijf, op bedrijventerreinen, willen we stap voor stap vertrouwen en een minimaal schaalniveau opbouwen. Om meteen te overtuigen, richten we ons op de matchmaking van de apparatuur die het meeste financiële en operationele voordeel biedt voor bedrijven.

Start2Share wil via sensibilisering en activering de voordelen en het groeipotentieel van circulair en duurzaam ondernemen onderstrepen. We zetten hiervoor een lokaal digitaal deelplatform in dat bestaande apparatuur en knowhow duidelijk in kaart brengt. Ondersteuning op het terrein en gedeelde succesverhalen moeten de drempelvrees wegnemen.

Quares Facility Management

Partners I-Revitalise

Sectoren