Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

SMART RE

Slimme IT voor een circulaire economie

 

 
 

De toenemende complexiteit en variatie van het snel stijgende aantal Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) creëert binnen een circulaire economie verschillende opportuniteiten, maar ook uitdagingen voor hergebruik-, herstel- en recyclagecentra. Vanuit milieuoogpunt is zowel het verbeteren van materiaalrecyclage, als het verlengen van de levensduur van producten van groot belang.

Een vaak geobserveerd obstakel voor het verlengen van de levensduur door herstel en hergebruik is dat de informatie geassocieerd met producten, zoals de levensduur van deze producten, geleidelijk aan verloren gaat. Duurzaamheid komt hierdoor in het gedrang. Recente innovatieve en technologische ontwikkelingen zoals intelligente visiesystemen en het Internet of Things (IoT) kunnen voor deze uitdagingen een oplossing bieden. Daarom zullen de partners van het SmartRe-project experimenteren, demonstreren en dissemineren hoe deze technologieën gebruikt kunnen worden bij hergebruik, herstel en recyclage. Zo zal gedemonstreerd worden hoe AEEA met een camera geïdentificeerd kunnen worden en hoe relevante kennis opgeslagen en gedeeld kan worden. Op deze manier zal er voor veel voorkomend witgoed en voor elektronicaproducten zowel generische als product specifieke informatie beschikbaar gemaakt worden. Dit wordt veelal omschreven als “Digital Twinning”, wat gezien wordt als een belangrijke technologische driver binnen een industrie 4.0 voor circulaire innovatie.

De Kringwinkel Televil is gespecialiseerd in het hergebruiken en herstellen van witgoedproducten, zoals wasmachines en koelkasten. Deze Kringwinkels zullen binnen het Smart Re-project instaan voor het experimenteren met en demonstreren van de ontwikkelde tools-voor zowel ICT-materiaal als witgoed producten-tijdens hergebruik en herstel. Voor deze kringwinkels ligt de meerwaarde van het project in:

  • Het beter documenteren van kennis en ervaring. Dit zal zorgen voor het behoud van tewerkstelling, dewelke anders dreigt verloren te gaan wanneer operatoren meer kennis en ervaring zullen nodig hebben, en dus ook duurder worden, voor het herstellen van de steeds complexer wordende producten.
  • Een verhoogde toegang tot AEEA, 10% voor hergebruik en/of herstel door het beter samenwerken met recyclagebedrijven.
  • Een verhoogde beschikbaarheid van betere hergebruik- en herstelinstructies alsook goedkopere onderdelen voor herstellingen zullen toelaten om naar schatting 5% meer producten te hergebruiken en herstellen.
  • Het automatisch aanmaken van productfiches en vergemakkelijken van de administratie zal naar schatting resulteren in een omzetverhoging van 5%.
 
 

KU Leuven (vertegenwoordigd door KU Leuven Research & Development en optredend voor Sustainable Engineering Research group)

Partners KOMOSIE, Kringwinkel Televil

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

 

 
 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

 

 
 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?