Reverse Engineering voor Levensduurverlenging en Herbestemming

Benutting van reverse engineering en additive manufacturing voor herstel en levensduurverlenging van mechanische componenten

Met behulp van reverse engineering (RE) kan men een bestaand product terugbrengen naar een digitaal model. Dit project zal RE, samen met additive manufacturing, inzetten om defecte mechanische componenten van producten te herstellen. Het hoofddoel is hierbij de levensduur verlengen en een herbestemming creëren.

De Vlaanderen wil tegen 2030 onze materiaalvoetafdruk met 30% verminderen en de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk reduceren. Technologieën zoals reverse engineering kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

De term ‘reverse engineering’ (RE) is al langer bekend bij ingenieurs en technici als een proces waarbij van een bestaand product terug naar een ontwerp of digitaal model wordt gegaan. Samen met additive manufacturing kan RE worden ingezet de levensduur van producten te verlengen of onderdelen in een andere context te plaatsen om ze een andere bestemming te geven.

Het de-assembleren, digitaliseren en post-processen bij RE vraagt weliswaar om handarbeid. Daarom wil men nagaan hoe de sociale economie kan ingeschakeld worden. Het ontbreekt deze werknemers echter aan ervaring in de digitalisatie van onderdelen en selectie van productiemethodes voor herstel. Hiervoor zal men instructievideo’s en workshops uitwerken ten voordele van zowel maatwerk- als maakbedrijven.

Dankzij het ‘right to repair’ kader hoopt men naast een reductie van broeikasgassen bovendien een vermindering in materiaalvoetafdruk van 30% te bereiken. Met RE als circulaire strategie, willen de projectpartners Thomas More, Ecoso en GS Technology bijdragen tot het versterken van de circulaire economie.

Meer info over dit project is te vinden op https://www.thomasmore.be/relh

Foto door Dan Cristian Paduret op Unsplash.com

Thomas More Mechelen - Antwerpen

Partners Ecoso, GS Technology

Sectoren

Organisaties