Retourbemaling in de stad

Retourbemaling in het hart van Dendermonde

Retourbemaling is nog een relatief ongebruikte manier van werken binnen de bouwsector. Het vergt een extra investering en kost vaak ook extra tijd. Om die redenen wordt het dan ook vaak vermeden door bouwondernemingen. Het is nochtans een cruciale stap in de zoektocht naar een circulaire economie waarbij zorg wordt gedragen voor grondstoffen zoals water en energie.

Op de Oude Vest in Dendermonde wordt een multifunctioneel complex geplaatst door Hof Van Saeys en Uplace. Onder het complex komt er een parking met twee ondergrondse verdiepen en negen liftputten. Een realisatie waarbij veel grondwater vrijkomt dat uit de bouwput gepompt moet worden. Door de zettingsgevoelige ondergrond en de nabijgelegen abdijtuin wordt de bemaling uitgevoerd binnen waterremmende wanden.

Om mee te bouwen aan een circulaire economie wordt gebruik gemaakt van een systeem van 22 onderwaterpompen die het grondwater uit de bouwput stuwen naar 22 bovengrondse retourbronnen. Deze werden strategisch net achter de waterremmende wanden geplaatst. Waar het water uit de ondergrond normaliter in het riool wordt gepompt wordt het door deze retourbronnen opnieuw de grond in gestuurd. Op deze manier is er geen verlies van grondwater door het bouwproject.

Uplace, Hof Van Saeys

Partners OYO, Cordeel, G Smeyers, Soetaert, Geosonda

Thema's

Organisaties