RESOAP

Circulaire zeep als inclusief economisch project

In tijden van corona wassen we onze handen meer dan ooit, met veel harde zeepresten als gevolg. Ook in hotels en B&B’s belanden eenmalig gebruikte harde zeepjes automatisch bij het afval. Die afvalstromen kunnen revaloriseren tot waardevolle producten is van groot belang voor een duurzamere toekomst. 

Met het project RESOAP wilde UC Leuven een circulaire zeep ontwikkelen uit resten harde zeep met toevoeging van andere voedingsafvalstromen uit de hotelsector, zoals koffiegruis als scrub en sinaasappelzeste als geur. 

De sluiting van hotels door de coronacrisis dwong ons om harde zeepresten in te zamelen via strategisch geplaatste boxen in Leuven. Omdat er bezorgdheid was over de hygiëne van die zeepresten, voerden we enkele testen uit om te garanderen dat de zepen veilig waren voor gebruik. 

Verder maakten we een handleiding over de verwerking van zeepresten tot circulaire zeep. Die werd via enkele workshops in Leuvense buurtwerkingen participatief uitgetest samen met kwetsbare burgers. Zo hebben we een inclusief circulair economisch project opgestart in Leuven en werden burgers gesensibiliseerd en opgeleid in de basisprincipes van circulaire economie. 

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Dankzij bevragingen bij hotels, B&B’s en het algemeen publiek kregen we inzicht in de gebruikte hygiëneproducten voor en tijdens de coronacrisis, de waardevolle afvalstromen in de hotelsector en de bereidheid voor het gebruik van circulaire zeep. 
  2. We werkten een kant-en-klare handleiding uit met een stappenplan voor de verwerking van harde zeepresten tot circulaire zeep. We slaagden er ook in gebruikte frituurolie mee te verwerken. 
  3. We hebben ingespeeld op de bekommernis van consumenten en de zeep getest op aanwezigheid van micro-organismen. Zo konden we garanderen dat zowel de gebruikte zeepresten als de circulaire zeep zuiver en hygiënisch zijn en dus veilig voor gebruik. 
  4. We organiseerden workshops met kwetsbare burgers in buurtwerkingen om de handleiding voor circulaire zeep uit te testen. Ondertussen zit de workshop al in het vaste aanbod van een zorginstelling, een buurtwerking en de UCLL Techniek- en Wetenschapsacademie. 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Uit onze bevragingen en de feedback van workshopdeelnemers bleek dat er bezorgdheid was over de zuiverheid van circulaire zeep (zeker in coronatijden). Het was belangrijk om daarop in te spelen en de zeep te testen op micro-organismen om de consumenten gerust te stellen. 
  2. De zeepresten ingezameld via publieke boxen hebben een verschillende samenstelling (multistroom) met onbekende ingrediënten. Dat maakt een correcte certificering om het product op de markt te brengen bijna onmogelijk. Een monostroom uit één hotel is daarom interessanter. 
  3. Het valt op dat consumenten actief bezig zijn met duurzaamheid, en de vraag naar circulaire producten wordt steeds groter. Op sociale media kregen we veel positieve reacties en vooral veel vraag naar waar de circulaire zeep te koop is. 
  4. Het was heel waardevol om kwetsbare burgers te betrekken bij de workshop. De initiële doelstelling om hen op te leiden om zelf de workshop te geven hebben we echter moeten bijstellen. Velen onder hen dragen immers een te zware rugzak om dergelijk engagement aan te gaan. 
250 kg harde zeepresten opgehaald
8 workshops
88 deelnemers workshops
149 respondenten bevraging

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

De productie van circulaire zeep wordt verdergezet via workshops en ateliers in verschillende organisaties. Zo neemt het therapeutisch activiteitencentrum van Zorggroep Sint-Kamillus in Bierbeek de workshop op als activiteit in het vaste aanbod aan hun patiënten. Ook buurtwerk ’t Lampeke vzw blijft de workshop verder organiseren. Zij zullen de circulaire zeep schenken aan mensen die het nodig hebben of verkopen om inkomsten te genereren voor de buurtwerking. En ook de UCLL Techniek- en wetenschapsacademie in Leuven en Limburg organiseert tijdens schoolvakanties de workshop voor kinderen uit de lagere school. 

Daarnaast lopen er nog gesprekken met Stad Leuven en Leuven 2030 om het concept van RESOAP mee te nemen in een groter toekomstig project, namelijk een stedelijk ecosysteem met inzameling en verwerking van reststromen die via lokale ondernemers terug als grondstoffen aangeboden worden. 

Ten slotte toont ook Visit Leuven interesse om de circulaire zepen aan te bieden als geschenkje en wil het inzetten op de inzameling van harde zeepresten bij hotels en B&B’s.