RESOAP

Circulaire zeep als inclusief economisch project

Valorisatie van afvalstromen tot waardevolle producten zijn van uitermate belang voor een duurzamere toekomst. Hotels en B&B’s produceren heel wat afval dat mits de nodige bewerkingen opnieuw waarde kan genereren. Dit project legt zich toe op de productie van circulaire zeep vertrekkende van eenmalig gebruikte kleine harde zeepjes en met toevoeging van voedingsafvalstromen (koffiegruis als scrub en sinaasappelen als geur).

De inzameling, verwerking en redistributie worden op punt gesteld door onderzoekers/studenten aan UCLL. Nadien dragen we de opgedane kennis over naar (kwetsbare) burgers via verschillende kanalen/initiatieven en partners. We verkleinen de afstand tot de arbeidsmarkt van kwetsbare burgers door ze een volwaardige dagbesteding te bieden met de inzameling van de nuttige afvalstromen in hotels, de bereiding van de circulaire zeep en de redistributie van de nieuwe producten naar verschillende nieuwe klanten.

Op deze manier willen we een inclusief circulair economisch pilootproject opstarten in Leuven en burgers sensibiliseren en opleiden in de basisprincipes van circulaire economie.