RELEAF: Van maaisel tot potgrond

Een nieuwe bestemming voor maaisel van bermen en grasvelden

Maaisels (van bermen en grasvelden) worden vandaag verwerkt via compostering. Dit is een kost voor de maatschappij die gedragen wordt door de lokale overheden, en dus de belastingbetaler. Ons project wil een innovatief circulair model demonstreren waarbij de maaisels worden opgewerkt tot vezels die ingemengd kunnen worden in potgrond. Hierdoor wordt het gebruik van veen uitgespaard, een niet hernieuwbare grondstof. Voor elke stap in de circulaire keten werken partners mee. Stad Gent en ILvA stellen maaisels ter beschikking aan Herbalis. Dat bedrijf verwerkt ze met een innovatieve technologie tot vezels. Die vezels gaan naar Agaris, een Vlaams bedrijf en één van de meest prominente spelers op de Europese potgrondmarkt. De potgronden worden gedemonstreerd door Stad Gent in bloembakken in het stadscentrum.

We hopen zo uiteindelijk een duurzaam en future-proof verwerkingsproces op te zetten voor maaisels.

Releaf (voormalig Herbalis)

Partners Agaris Belgium

Sectoren