Q-lite

Modulaire LED displays in een circulair model

Q-lite is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van elektronische informatiesystemen zoals lichtkranten, scoreborden en grafische displays. Q-lite werkt aan de transformatie naar een omvattend circulair business model.

1. Duurzaam design

De eerste stap is een duurzaam modulair design. Dit betekent een design met materialen die een lange levensduur hebben en opnieuw ingezet kunnen worden in de keten. De onderdelen behouden hun waarde want ze worden niet vervuild met andere materialen. Het hele design is met schroef- en kliksysteem gebouwd zodat alle onderdelen bij eenvoudig gescheiden kunnen worden voor hergebruik of recyclage. Niet-recyclebare materialen en materiaalvervuilers zoals lijm, foams worden geweerd.

De elektriciteitsrekening is een belangrijke kost bij een LED scherm. Q-lite biedt daarom ondersteuning en extra technologie om de schermen extra zuinig te laten werken. Wanneer het scherm meer verbruikt dan aangegeven, betaalt Q-lite het verschil terug.

2. Duurzame grondstoffen

Bij de materialen die je inkoopt, is het belangrijk te kijken hoeveel primaire en secundaire grondstoffen het product bevat. Q-lite checkt hierbij ook afstand die de materialen moeten afleggen om tot de fabriek en de eindklant te geraken. Het gebruikte aluminium bestaat voor 80% uit gerecycleerd aluminium, in Nederland omgesmolten met gedeeltelijk groene stroom. Dat is goed voor een carbon voetafdruk die tot wel 20 keer kleiner is dan voor standaard aluminium. Ook voor het staal, fasteners, glas, verpakking en productieomgeving gaat Q-lite steeds op zoek naar duurzame oplossingen.

3. Display as a Service

Het ‘Display as a Service’ model is een circulair business model waarbij Q-lite eigenaar blijft van een display en het voor een periode van 7–15 jaar (afhankelijk van het contract) bij de klant plaatst tegen een jaarlijkse vergoeding voor de diensten.

Het model is allesomvattend: de jaarlijkse vergoeding, plaatsing, service, demontage en elektriciteit zijn inbegrepen. Het display kan tijdens de gebruikstijd ook een upgrade krijgen.

4. Lange levensduur

Door het modulaire design zijn de displays goed te onderhouden en te upgraden. Zo verlengt Q-lite de levensduur van de displays. Het is bijvoorbeeld mogelijk om ook na de levering extra sensoren in te bouwen, of na 7 à 8 jaar de LED-plaatjes te vervangen door plaatjes met een hogere resolutie. De full color displays hebben een zeer lange levensduur van +10 jaar en via het circulaire DaaS (Display as a Service) model zelfs gegarandeerd 15 jaar.

Q-lite onderhoud

5. Slim onderhoud

Met een cloud-applicatie kan Q-lite de schermen op afstand monitoren. Een groot deel van de defecten kan daardoor vanop afstand meteen verholpen worden. Wanneer toch een interventie nodig is, ligt de diagnose meestal al vast en kan Q-lite heel gericht te werk gaan. Hierdoor hebben ze het aantal interventies per 1000 schermen met 35% kunnen verminderen.

6. Hergebruik en recyclage

Wanneer het scherm op het einde van zijn levensduur is, biedt Q-lite de optie aan om het scherm terug te halen. Door het modulaire design zijn de verschillende grondstoffen goed van elkaar te scheiden en hoogwaardig te recycleren. Het is ook mogelijk om het scherm te upgraden en opnieuw in de markt te zetten. De recyclage gebeurt binnen Europa.