PVT Circulair

Circulair Psychologisch Verzorgingstehuis voor OPZ Geel

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel werkt voor haar bouwprojecten al jarenlang volgens duurzame bouwprincipes. De laatste tijd hebben we die interesse voor duurzaamheid naar een hoger niveau getild en nu zijn we klaar voor een eerste aanzet tot circulair bouwen.

Zo willen we met het project Circulair PVT een nieuwbouw Psychiatrisch Verzorgingstehuis ontwerpen en bouwen waarbij we, in samenwerking met architectenbureau Osar, zoveel mogelijk circulaire bouwprincipes trachten te incorporeren in het proces.

We kiezen bewust voor bouwmaterialen die op langere termijn nog herbruikbaar zijn, zonder daarbij ons budget uit het oog te verliezen. We streven ernaar te werken met duurzame materialen die niet enkel voor ons als bouwheer waarde hebben, maar ook voor de omgeving. Zo kozen we o.a. voor duurzamere alternatieven voor de gevel (door te werken met het duurzame systeem van Facadeclick), de spouwisolatie (op basis van melkzuur) en de plafonds (koeling- en verwarmingssysteem op basis van leem).

Op die manier willen we niet enkel voldoen aan toekomstige bouwnormen rond o.a. energieprestaties, maar willen we ook graag een voorbeeldfunctie uitoefenen en oude barrières doorbreken.

Download pdf bestand

OPZ Geel

Partners Osar architecten, Hooyberghs NV

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. De meeste circulaire doelstellingen die we hadden vooropgesteld, werden waargemaakt: de gevels werden opgetrokken uit klikstenen, we gebruikten duurzaam leem voor de plafonds en ook de duurzame spouwisolatie is (deels) gelukt.
  2. We hebben samengewerkt met een sociale onderneming die inzet op duurzame tewerkstelling van doelgroepmedewerkers. Dankzij de werkervaring die zij opdeden tijdens ons project, kunnen ze later doorstromen naar het gewone arbeidscircuit.
  3. Met dit project geven we een inspirerend praktijkvoorbeeld en een belangrijke signaal naar andere instellingen en ondernemingen. De combinatie van duurzaam bouwen en sociale tewerkstelling kan mooie perspectieven bieden voor lokale besturen.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Circulair bouwen kent een grote opmars, maar heeft nog af te rekenen met veel negatieve (voor)oordelen. Het was niet altijd eenvoudig om partners te overtuigen van de reële meerwaarde. Toch heeft dit project ons geleerd dat we als bouwheer circulariteit moeten durven eisen als noodzakelijk criterium.
  2. De bouwsector houdt erg vast aan methoden die hun waarde al bewezen hebben. Faalkosten kunnen zeer groot zijn. Maar de toekomstvisie van een project mag niet worden vergeten: zo is er een groot verschil tussen een residentieel project voor snelle verkoop en de bouw van een zorgpatrimonium.
  3. Er wordt vaak gedacht dat circulair bouwen duurder is. Wij konden nu het tegendeel bewijzen. Het provinciebestuur maakte ook gebruik van onze projectvoorstelling om lokale besturen te laten nadenken over circulair bouwen voor geplande projecten, gecombineerd met sociale tewerkstelling.

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Dankzij dit project konden we het duurzame aspect van onze bouwprojecten naar een hoger niveau tillen. Het kan een mijlpaal worden voor vele toekomstige plannen. Daarnaast willen we graag een pioniersrol uitoefenen en met andere actoren in dialoog gaan over hun toekomstige projecten. Lokale besturen of andere organisaties zijn dan ook steeds welkom voor een bezoek.