Peerby Pro

Spullen lenen bij bedrijven

Een omschakeling naar een duurzame circulaire economie is dringend nodig, want overconsumptie en overproductie hebben een desastreuze impact op het klimaat en milieu. Zo zou tot 65% van alle CO2-uitstoot afkomstig zijn van productie.

Peerby is een online platform waarbij gebruikers van elkaar zaken kunnen lenen, zoals klus- of tuingereedschap, elektronica, feest- en kampeerspullen, huishoudelijke toestellen ... Buren die aan elkaar spullen uitlenen, zorgen voor een duurzamer gebruik van de zaken die we allen samen bezitten: het product zelf wordt maximaler benut, en de gebruiker kan een nieuwe aankoop vermijden. Het platform is erg succesvol: maar liefst 85% van de ontleenvragen vindt er nu al een antwoord.

Met Peerby Pro willen we nu een stapje verder gaan en ook producenten die producten als dienst verhuren, betrekken langs de aanbodzijde van het platform. Wie iets nodig heeft, plaatst een oproep, selecteert het gewenste aanbod en haalt het product gewoon af bij een buur die het al in bruikleen heeft. Het product blijft eigendom van de producent, maar het reist van gebruiker naar gebruiker.

Peerby Pro was een pilootproject waarbij in Gent een relatief klein aantal producenten op het platform een aantal producten beschikbaar stelden. Op de huidige schaal van 5000 gebruikers in Gent is dit model momenteel nog niet voldoende interessant, maar we konden wel de schaalbaarheid van ons model aantonen.

De Peerby Pro producten

Download pdf bestand

Wijdelen vzw

Partners UGent, Regenerative Design bvba, Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vzw, Peerby BV, Triodos

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Terwijl sommige bedrijven dit idee eerder schadelijk vonden voor hun business, zagen anderen het als een kans om zich te onderscheiden en duurdere/duurzame producten te revaloriseren. 10 producenten hebben zich geëngageerd en stelden samen 13 producten beschikbaar via Peerby Pro.
  2. Het project voldoet aan een aantal circulaire principes: de gebruiker betaalt enkel voor gebruik en koopt geen nieuw product, een product heeft meerdere gebruikers waardoor de capaciteit beter benut wordt, bij defect wordt het product hersteld …
  3. Door producten uit te lenen in plaats van ze aan te schaffen, sparen we ook een aanzienlijke impact op het milieu uit: minder waterverbruik, minder CO2-uitstoot, minder grondstoffenverbruik, minder afval …
  4. Ook niet te vergeten is de sociale impact van het verhuurmodel: iedere uitwisseling creëert een sociale ontmoeting, die anders nooit had plaatsgevonden, en dat levert soms mooie momenten en blijvende sociale contacten op.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. We leerden dat we alle technologie, praktische organisatie, wetgeving, productbeheer en systemen eigenlijk al voorhanden hadden om dit model uit te rollen. Zo onder andere het Peerby-gebruikersplatform, onze communicatiemiddelen, het gps-trackingsysteem …
  2. We ontdekten dat het gebruikte freefloatingsysteem, waarbij de producten geen vaste opslagplaats hebben maar reizen van gebruiker naar gebruiker, succesvol is. Door gebruikers te betrekken bij de deeldiensten, besparen we een aanzienlijke kost op vlak van transport en opslag.
  3. We leerden dat gebruikers vooral belang hechten aan kwaliteit en dat tegen een redelijke prijs. De meest gehoorde opmerking over de klassieke verhuurbedrijven is dat die te duur en te omslachtig zijn. Dat is een enorm potentieel tot verbetering waarop we kunnen inspelen.
  4. Op de huidige schaal van 5000 gebruikers in Gent is dit model momenteel nog niet erg interessant, maar ons pilootproject toont wel de schaalbaarheid van het model aan. Als producenten zich verder organiseren, zullen ze een duurzaam model kunnen opzetten dat zorgt voor een continu inkomen en een intiemer klantencontact.
85% CO2 afkomstig uit productie
97% ongebruikte capaciteit spullen
10 deelnemende producenten
13 uitleenbare producten