Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

OSBS

Een Open Source BouwSysteem van coöperatief beheerde circulaire bouwelementen voor beter leefbare woningen

Labland stimuleert de bouw van toekomstgerichte woningen die de leefbaarheid verbeteren terwijl ze de milieu-impact verlagen. Circulair bouwen in stedelijke omgeving is hiervoor een cruciale hefboom. De afgelopen jaren zijn de voordelen van de circulaire economie en van wonen met hoge densiteit voor het milieu al meermaals aangetoond, daarom blijft Labland inzetten op circulair en stedelijk bouwen. Met dit project willen we een stap verdergaan en aantonen hoe compact, veranderingsgericht en circulair bouwen ook de leefbaarheid ten goede komt.

Een bouwsysteem is meer dan alleen de technische werking ervan, het omslaat ook al die aspecten die nodig zijn om effectief de functie vervulling “wonen” te realiseren.

  1. de werkelijke leefbaarheid meten om de optimale context te creëren voor circulair bouwen
  2. een duurzaam coöperatief financierings- en beheermodel voor circulaire bouwmaterialen opzetten
  3. woning modellen maken waarvan de indelingen functie kan wijzigen in de toekomst aan de hand van circulaire bouwelementen
  4. gebruik maken van veranderingsgerichte bouwtechnieken zodat elementen binnen de circulaire economie kunnen blijven
  5. OpenStructures gebaseerde circulaire bouwelementen creëren waardoor bewoners gesensibiliseerd worden om de woning naar eigen noden en wensen circulair aan te passen
  6. materialen recupereren en op waarderen tot herbruikbare bouwcomponenten in samenwerking met de sociale economie
  7. een demo woning bouwen die eerst zal dienen als materialisatie voor het ontwerpend onderzoek tijdens dit onderzoek

Het verenigen van deze kennis zal leiden tot een Open Source Bouw Systeem van coöperatief beheerde circulaire bouwelementen voor beter leefbare woningen.

Download pdf bestand

Labland vzw

Partners Wooncoop cvba, Nikolaj De Meulder (architect), Mathieu De Schryver (architect), VUB Architectural Engineering, Labeur vzw, OS_Studio, EURAC BV (Erasmus happiness Economics Research Organization)

Sectoren