Oefenhal PLOT

Maximaal circulair renoveren van Vlaamse publieke gebouwen

Provincie Limburg bouwt op de vroegere mijnsite van Zwartberg een nieuwe multifunctionele oefenhal voor het opleidings- en trainingscentrum voor politie, brandweer en ambulancediensten PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training).

Bij de bouw van die nieuwe oefenhal willen we zoveel mogelijk inzetten op duurzaamheid en daarbij een aantal circulaire principes hanteren. Zo moeten de bouwmaterialen van het nieuwe centrum bij de sloop opnieuw en zonder kwaliteitsverlies in de keten kunnen worden gebracht. Dat vraagt om een flexibel ontwerp, maar ook om een extra inspanning van een hele reeks andere actoren in de keten, zoals fabrikanten, wetgevers, opdrachtgevers, aannemers en slopers.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Het gebouw is compact en tegelijk goed georiënteerd. Het gebruik van materialen met een lange levensduur, hergebruikte materialen, goede isolatie, veel daglicht met een goed thermisch zomercomfort en degelijke, beproefde technieken maken het gebouw duurzaam.
  2. De oefenhal is opgebouwd uit flexibele, eenvoudige volumes, wat ideaal is voor het plaatsen van zonnepanelen in de toekomst. Zo kan de hal een essentiële leverancier van water en stroom vormen voor de toekomstige gebouwen op de campus.
  3. Wat betreft de verlichting kozen we voor het circulaire concept Light as a Service: een systeem van huurkoop van armaturen, installatie en onderhoud gedurende 15 jaar, waarna alles wordt hergebruikt of gerecycleerd via de lokale economie.
  4. We willen onze opgedane kennis zoveel mogelijk delen. Zo konden alle betrokken partijen en pers kennis maken met het project tijdens het ‘eerste kolomzetting’-event. In de hal komt een infopaneel over de gehanteerde circulaire principes. Verder organiseren we nog workshops over ons traject.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Het ontwerp van de nieuwe hal liet zowel de bouwheer als de diensten verantwoordelijk voor gebouwen concreet kennis maken met circulariteit. Zij kregen een hele nieuwe kijk op bouwen en duurzaamheid, die zeker een positieve invloed zal hebben op toekomstige bouwprojecten.
  2. Een groot patrimonium onderhouden vereist regelmatig dure investeringen. Sommige circulaire ingrepen zijn duurder, waardoor ze snel als eerste wegvallen als het budget onder druk komt. Maar we ontdekten ook circulaire ideeën die financieel net interessanter zijn. Dit project bewijst dat we ook met kleinere, slimme ingrepen stapsgewijs aan de weg kunnen timmeren.
  3. Het project kende een moeilijke start door vertragingen in de gunningsfase, maar ook het administratieve verloop en het komen tot officiële beslissingen hadden de neiging om meer tijd in beslag te nemen dan oorspronkelijke gedacht.

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Dankzij dit project kregen verschillende partijen een hele nieuwe kijk op bouwen en duurzaamheid. Hoewel we de nieuwe oefenhal momenteel nog niet volledig circulair kunnen noemen, zal die nieuwe kijk zeker een positieve invloed hebben op toekomstige bouwprojecten of ingrepen op bestaande infrastructuur. Enkele concrete, praktische toepassingen zullen we, gezien hun duidelijke voordelen, zeker opnieuw gebruiken in de toekomst.

Onze ervaring met circulariteit was in dit project alvast erg positief en smaakt naar meer …