Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Mindshift van lineair naar circulair

Ontwikkeling van een holistische transitie met voorbeeld-case op de SON

 

 
 

Dit project zet in op het ontwikkelen van een methodiek om traditionele spelers te betrekken bij de ontwikkeling van een leefomgeving, buurt, wijk, stadsgedeelte, om op een circulaire manier naar dit nieuwe systeem te doen kijken. Gebruikmakend van een ontwikkelde methodiek gebaseerd op Theory U, wordt sterk ingezet op een holistisch denken rond integrale duurzaamheid die deze systemen reeds van bij het prille begin circulair visualiseert. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan het coöperatief engageren van alle betrokken partijen zoals architect, landschapsontwikkelaar, aannemer, energie-consulente, uitbater en ook bezoekers en buurtbewoners.

Dankzij activiteiten zoals de-learning, holistisch denken en co-creatie, faciliteert de U-methodologie een mind-shift van lineair naar circulair bij alle betrokkenen. Deze circulaire denkwijze wordt door de verschillende belanghebbenden op hun beurt toegepast in hun dagdagelijkse/professionele activiteiten waardoor het circulaire denken door de groene muur heen breekt en mainstream wordt bij alle lagen van de bevolking. Het holistisch ontwerp voor een stukje circulaire stad, eigenlijk een bijproduct van het ontwikkelen van de methodiek, illustreert de inzetbaarheid van de methodiek met een uitgewerkt voorbeeld op de site van de SON-winkel.

SON BVBA werd overgenomen door Amber Verstraelen met het oog op de realisatie van een multi-stakeholder coöperatieve onderneming, SundrySeeds Mechelen CVBA. SundrySeeds Mechelen CVBA wil de oude scouts- en kampeerwinkel SON transformeren naar een Europese eco-innovatiehub rond duurzaamheid. Binnen dit kader wordt er beroep gedaan op de diverse expertise van (lokale) overheid, ondernemers, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers die momenteel de omvorming mee realiseren. Vanuit de missie van de CVBA, “ecologische duurzaamheid, coöperatief werken en 100% bewust leven uitdragen”, werden aanpak en activiteiten gedefinieerd.  De nieuwe bestemming zal groeien uit het project dat momenteel (in transitie) bekend is onder de naam "Op de plek van de SON".

Door het ondersteunen van veranderingsprocessen via een ervaringsgerichte invulling wil ze inzetten op ondernemerschap in diverse ketens: stadsakker, brasserie (voeding), fair-bnb (toerisme), co-werkplek (ondernemerschap) en co-ontspanningsruimte (welbehagen) (activiteiten en dienstverlening). De sleutelvraag waarop wordt ingezet is hoe de burgers, buurtbewoners, enthousiaste Mechelaars en mensen die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen, betrokken worden bij dit avontuur en zelf verantwoordelijkheid dragen/nemen. Om Mechelaars tot transitie aan te zetten, heeft de CVBA een gefundeerde aanpak geïdentificeerd die inhoudt dat ze zelf het goede voorbeeld geeft, ruimte biedt aan coöperanten en bezoekers om te leren met vallen en opstaan, te experimenteren en te proeven van een duurzame leefomgeving.

 

 
 

Download pdf bestand

Glocal4impact BVBA

Partners GOESTHING BVBA, Architectenassociatie ARAS BVBA, Buurtcomité Heihoek (feitelijke vereniging)

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

 

 
 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

 

 
 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?