Living Lab BRUG

Een systemische en praktijkgeorienteerde aanpak voor het versnellen en uitdiepen van kennisuitwisseling in de Vlaamse bouwsector

BRUG werkt rond vier uitdagingen in circulair bouwen: de overdonderende veelheid aan ‘hulpmiddelen’, het gebrek aan leerruimte op het werkveld, het gebrek aan een concrete win-win bij kennisuitwisseling en het gebrek aan een gemeenschappelijke taal en deler.

Dit living lab beoogt daarom vier gerelateerde veranderingen. De eerste verandering is een verbeterde en snellere ingang van theorie, zowel van tools als experts, in de praktijk. Vervolgens moet er meer aanvullend en versterkend (samen-)gewerkt worden binnen de bestaande. Ook kan kennis actiever en efficiënter gedeeld worden, wat (financieel) voordelig is voor alle stakeholders. Tenslotte moet er meer en beter inzicht ontstaan in de praktijkvertaling van circulair bouwen.

De waardeketen die hierbij gebaat is, is het ecosysteem dat zich vormt rond de bebouwde context: iedereen die betrokken is bij het effectieve bouwen. Hieronder vallen onder andere architecten en uitvoerders, beleidsmakers, gemeenten en provinciale steunpunten, fabrikanten en leveranciers, kennisinstellingen en onderzoekers, opdrachtgevers en bouwpromotoren.

Labland

Partners Buildwise, Democo, TEKEN architectuur, VUB

Sectoren

Organisaties